Oblíbená bulharská pláž uzavřena kvůli radioaktivitě

Sofia – Bulharské úřady uzavřely oblíbenou pláž Vromos u jihobulharského černomořského letoviska Černohorec. Důvodem je kontaminace pláže radioaktivitou. Zpravodajský server Novosti.rs napsal, že se jedná o dlouhodobý problém úniku radioaktivní odpadní vody z úložiště hlušiny u nedalekého rudného dolu. Pláž a její okolí navštěvovali i čeští turisté.

Úřady se rozhodly uzavřít oblíbenou pláž uprostřed turistické sezony poté, co studie agentury působící při ministerstvu životního prostředí prokázala, že oblast je radioaktivní a pro zdraví turistů nebezpečná. Bulharské radiologické centrum oznámilo, že kvalita mořské vody vyhovuje standardům. Zmíněná agentura nicméně zjistila, že radiace na pláži je dvakrát vyšší, než kolik činí povolené hodnoty. O zákazu vstupu na místě informují tabule.

Radioaktivita - dědictví socialismu

Problém s radioaktivitou v okolí pláže Vromos se táhne už od 70. let 20. století. Tehdy se tam totiž začaly ukládat zbytky z nedalekého měděného dolu včetně uranové rudy. Radioaktivitu se nepodařilo odstranit ani přesto, že v roce 1989 bylo vybudováno nové odkalovací jezero, které mělo zabránit únikům radioaktivní vody do okolí, a v roce 1998 úřady odvezly i radioaktivní hlušinu.

Písečná pláž Vromos se rozprostírá na bulharském pobřeží nedaleko turisty vyhledávaného antického města Sozopol. Tuto destinaci klientům nabízí i některé české cestovní kanceláře.