Český turismus by mohli podpořit věřící a filmy

Praha – Agentura Czech Tourism přichází s novinkou náboženského cestovního ruchu. Náboženský turistický ruch totiž ve světě generuje zhruba osmnáct miliard dolarů ročně a je to segment, který agentura vytipovala jako velmi perspektivní, zejména pro přilákání turistů do českých regionů.

Agentura se chce věnovat čtyřem náboženským směrům, a to římskokatolické církvi, evangelické církvi, prezentaci židovských památek a pro turisty z východní Evropy i prezentaci pravoslavných památek. Věřící turista se od běžného turisty liší v tom, že chce strávit více času v sakrálních památkách, chce navštívit mši nebo koncerty. Nevnímá sakrální stavbu pouze jako památku. Náboženský turismus funguje relativně dobře ve všech sousedních zemích. Agentura se proto chce v okolí inspirovat a následně vydat naučné publikace. 

Dřevěný kostelík sv. Michala v Kinského zahradě
Zdroj: www.nm.cz

Jeden dobrý film přiláká víc lidí než celoroční kampaň agentury

Czech Tourism chce přilákat turisty i pomocí filmů. Filmy natočené u nás prezentují Česko mnohdy lépe než celoroční aktivity agentury. Za zmínku například stojí americký film Mission Impossible, který byl natáčen v Praze. Český Film Bobule lákal turisty pro změnu na krásy Moravy. Po uvedení filmu do kin hlásila turistická centra v Mikulově a po celé Jižní Moravě zvýšení návštěvnosti. Alois Nebel je naopak šancí pro Jesenicko. Czech Tourism chce tyto aktivity podporovat a dále rozvíjet. 

Czech Tourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 2003 také na domácím trhu. Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty.

Video Rozhovor s Mojmírem Mikulou
video

Rozhovor s Mojmírem Mikulou