Unikátní kostnice u sv. Jakuba přivítá první návštěvníky

Brno - Poslední týdny zbývají do otevření unikátní kostnice v Brně. V roce 2001 v podzemí kostela sv. Jakuba historici našli ostatky více než 50 tisíc lidí. Spolu s vědci je zkoumali a čistili. S architekty pak vytvořili unikátní prostory - brněnská kostnice je druhou nejrozsáhlejší v Evropě, hned po pařížských katakombách. Návštěvníkům se poprvé otevře 22. června.

Po moderním schodišti se vchází do prostor, kde se člověku tají dech. Chodby lemují statisíce kostí navršených do stěn a sloupů. Kosterní pozůstatky se sem ukládaly už od třicetileté války v 17. století, pochováno zde bylo více než 50 tisíc Brňanů. A právě jejich počet dělá z brněnské kostice druhou největší v Evropě.

Zpočátku měli ale historici a vědci spoustu práce. Když kostnici objevili, byla kvůli vlhkosti a plísním v dezolátním stavu, kosti se rozpadaly. „Všechny kosti byly vyčištěny, prostor je dokonale odvětrán. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků jsme vše dezinfikovali a zakonzervovali,“ popsal Aleš Svoboda z Brněnského podzemí. Třetí komora je ponechaná v původním stavu, aby si lidé mohli udělat představu o tom, jak se před staletími pohřbívalo.

Po víc než deseti letech práce a díky penězům z Evropských fondů se z kostnice stává pietní místo. „Nebude to pouze turistická atrakce. Prostor je pietní, slouží k duševnímu rozjímání. Je tu i kaple, která bude vysvěcena a užívána při církevních svátcích,“ řekla Petra Kačírková z brněnského turistického informačního centra. Unikátní prostory, jejichž opravy stály 33 milionů, budou přístupné celoročně šest dní v týdnu - kromě pondělí.