Muzeum v Podolské vodárně znovu přivítalo návštěvníky

Praha - Originální čerpací stroj z Klatov nebo část hradního vodovodu z dob Rudolfa II. mohou vidět návštěvníci Muzea pražského vodárenství v Podolí. Nachází se přímo uvnitř bývalé vodárny, kterou si lidi mohou prohlédnout spolu s expozicí. Unikátní prvorepubliková vodárna zásobovala Prahu pitnou vodou ještě před deseti lety. V současnosti je otevřená v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.

Novoklasicistní budova vodárny skrývá za svými zdmi unikátní čistící technologii z dvacátých let 20. století. Od roku 2002 ale funguje jen jako záložní zdroj. „Čtyřikrát do roka tady probíhají zkoušky, ale jinak už vodárna Pražany vodou nezásobuje,“ uvedl tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací.

Dokud je Podolská vodárna funkční, mají obyvatelé Prahy jistotu, že o zdroj vody nepřijdou. Město zásobuje například při výlukách nebo haváriích. To, že Pražané pijí vodu z Vltavy, ale nepoznají. „Kdokoliv z nás není schopen rozpoznat, odkud ta voda pochází,“ dodal Pokorný.

Přímo v Praze pak rozdíl mezi vodou z různých nádrží poznají jen odborníci v laboratoři. Na tom, jestli voda teče z Želivky, z Káraného nebo z Vltavy, podle nich nezáleží. Mnohem důležitější je, zda si z kohoutku načepujete vodu teplou nebo studenou. „Teplá užitková voda je na mytí a není na pití. Otrávit se nemůžete, ale může zkazit chuť,“ zmínil vedoucí oddělení archivu pražských vodovodů. Podolská vodárna otvírá své brány veřejnosti pravidelně 2x ročně.

Video Vodárna v pražském Podolí se otevírá návštěvníkům dvakrát ročně
video

Vodárna v pražském Podolí se otevírá návštěvníkům dvakrát ročně