Na cestě po Kjótu

Kjóto – Za nejvýznamnější datum v japonské historii se považuje rok 794. Právě v tomto roce založili obyvatelé ostrova Honšú s pomocí korejských přistěhovalců nové hlavní město a sídlo císaře Kammu – Kjóto.

Kjóto bylo vystavěno podle čínského vzoru ve tvaru pravoúhelníků o délce 5 km a šířce 4,5 km, na absolutní symetrii se dbalo také při stavbě nejrůznějších čtvrtí. Všechny ulice a kanály za hradbami města tvořily pravý úhel, zatímco okolní malebné kopce byly považovány za přírodní opevnění. 

Na rozdíl od dalších japonských měst bylo Kjóto během druhé světové války ušetřeno spojeneckého bombardování. Díky tomu zůstalo zachováno na 1 600 buddhistických chrámů, 400 šintoistických svatyní, skvostné paláce i pověstné zahrady. 

Kjóto bývalo v minulosti hlavním městem celého Japonska, dnes je hlavním městem prefektury Kjóto. Žije v něm přes 1,5 milionu obyvatel.