Los Angeles, město mnoha tváří

Losangeleská aglomerace zahrnuje celou řadu více či méně známých lokalit, které mají svou osobitou tvář, nezaměnitelný kolorit i kulturní a společenskou prezentaci. Každá z městských částí je přitom jiná a má své svébytné kouzlo. Mnohé vás zde zaskočí, mnohé nepochopíte, ale mnohému se plně a ochotně otevřete. A právě to sem láká ve velkém turisty z celého světa.

Důležitým faktorem, který formuje kulturu Los Angeles, je pestré etnické složení tamní společnosti, neboť dnes již téměř 50 % obyvatel tvoří Hispánci. Běloši zaujímají necelých 30 % obyvatel, zbytek připadá na černochy, židy, asiaty a příslušníky dalších národností. Již z toho je vidět, s jak rozmanitým světem se v Los Angeles setkáte.

Filmová Mekka jménem Hollywood

Navštívit Los Angeles a vynechat Hollywood by bylo neodpustitelnou chybou. Toto centrum světového filmu přitahuje pozornost již desítky let. Sem se koncentrují tužby a naděje mnohých začínajících umělců, ale i ryzích amatérů, kteří se pokoušejí zaujmout, doufajíce, že právě oni budou objeveni některým z mocných producentů či vlivných agentů. Desítky z nich se denně procházejí po známém „chodníku slávy“ a v maskách známých filmových postav šlapou po jménech těch, kteří se na pomyslný vrchol již dostali. Ochotně se s vámi vyfotografují a zapózují před známým palácem Dolby Theatre, kde se každoročně udělují proslulé filmové ceny Oscar.

Hollywood boulevard a Sunset boulevard, dvě ulice, které tvoří páteř Hollywoodu, jsou protkány řadou významných hotelů, obchodů s luxusním zbožím, ale především krámky s filmovými artefakty od CD filmů, triček, kostýmů až po různé „kosmické“ zbraně a oděvy známých filmových postav. A tak přijdete jako X,Y a odejdete jako Spiderman či pirát z Karibiku. Vše podle vaší fantazie, odvahy a pochopitelně i kapsy. Ne vše je zde totiž „za hubičku“. 

Beverly Hills a  Pretty Woman

Cestujete-li z Hollywoodu do Beverly Hills, okamžitě poznáte, kdy jste překročili hranici mezi těmito dvěma částmi L. A. Náhle končí souvislá zástavba a vjedete do čtvrti přepychových vil a rodinných domů utopených v zeleni velkých zahrad. V Beverly Hills za vysokými zdmi a kovovými ploty žijí prominenti amerického uměleckého světa. Herci, zpěváci, režiséři či producenti zde tvoří svébytnou komunitu, která dráždí svým tajemstvím, mocí, slávou a v neposlední řadě i bohatstvím. Přísná ochrana soukromí je naprostou samozřejmostí. Proto zde na chodnících příliš lidí nepotkáte a celá lokalita působí poněkud opuštěně.

Živěji je v obchodní části Beverly Hills, kde se nacházejí výstavní administrativní budovy a především luxusní obchody řady světoznámých firem. Právě zde narazíte i na slavný hotel Beverly Wilshire Hotel, v němž se scházel Richard Gere s Julií Roberts ve známém filmu Pretty Woman. Hotel je označen pouze malou tabulkou, neboť jeho věhlas je takový, že nepotřebuje nějakou výraznou vnější prezentaci.

Poblíž hotelu se nachází i proslulá ulice Rodeo Drive, kde se odehrává známá nákupní scéna, v níž dojde ke konfliktu mezi Julií Roberts a prodavačkou, která ji odmítla obsloužit. Realita je však oproti filmu jiná. Zde by si rozhodně nezdvořilé chování k zákazníkovi nikdo nedovolil, i když nevypadá zrovna movitě.

Venice: Životní alternativa 

Opusťme však luxus Beverly Hills a vydejme se do méně okázalé části L. A. Chcete-li se nadýchat skutečné člověčiny a vidět život v jeho poněkud syrovější podobě, zamiřte do Venice Beach. Tato lokalita okamžitě přinutí vaše smysly k vyššímu výkonu. Při pohledu na tamní pestrou komunitu výrazných lidských typů snad z celého světa vás ovládne směs zvědavosti, absolutní svobody a nespoutanosti, která se mísí s pocity blíže nespecifikovaného strachu. A mnohé zkoumavé pohledy vás odrazují od toho, zachytit to nejzajímavější, co se nabízí.

Život ve Venice Beach probíhá nejen v úzkých uličkách a zákoutích, ale především na blízké pláži lemované řadou sportovních hřišť. Na některých se hraje basket, jiná fungují jako posilovny pod širým nebem, další zase jako místa pro veřejná hudební vystoupení. A tak se zde rapuje, jamuje, swinguje, ale i běhá, žongluje nebo prostě jen tak lelkuje. Nezbytné cigáro bůhvíčeho k tomu patří stejně jako modrá obloha a zlatý písek. I to je jedna z tváří Los Angeles.