V Etiopii řídí auta děti, v Saúdské Arábii zase jenom muži

Praha – První řidičský průkaz byl vydán jako písemné povolení řídit auto na veřejných cestách ve městě Manheim. K zažádání o toto povolení donutily Karla Benze údajně stížnosti místních obyvatel na hluk a zápach z jeho vozu a do ruky jej dostal 1. srpna 1888. Řidičák v jeho dnešní podobě se ale poprvé zavedl až v Prusku v roce 1903. K jeho získání bylo nutné úspěšně složit zkoušky. V USA byly první řidičáky zavedeny o sedm let později v důsledku nadměrného množství nehod.

Prvním regulačním předpisem pro řízení vozidel v českých zemích bylo nařízení z roku 1900. To mimo jiné říkalo, že rychlost jízdy v uzavřené obci nesměla být větší než rychlost koně v čerstvém klusu. V roce 1905 byla všechna dosavadní zemská nařízení nahrazena celorakouským nařízením z ministerstva vnitra, které stanovilo jako podmínku pro řízení úřední povolení zvané jízdná licence.

V současnosti platí v Česku, stejně jako v některých dalších zemích Evropské unie, bodový systém. Ten stanovuje, že body udělené za přestupky jsou zaznamenávány v registru řidičů, po získání 12 trestných bodů je trestem odebrání řidičského průkazu. O vrácení průkazu může řidič požádat po roce, pokud netrvá trest nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel uložený v trestním nebo přestupkovém řízení. Body se mohou i odečítat.

V Etiopii se řídí už od čtrnácti, v Saúdské Arábii nesmí ženy za volant vůbec

Ve většině evropských zemí je možné řídit motorové vozidlo od dosažení 18 let věku, za určitých podmínek je možné řízení i od 17 let. To platí například v Británii nebo v Rakousku. Nejnižší věk pro získání řidičského průkazu je v Etiopii, kde je možné řídit od 14 let. V USA a Austrálii se minimální věková hranice v každém státě liší. Zvláštní nařízení platí v konzervativní muslimské Saúdské Arábii, která ženám zakazuje řídit automobily, povoluje jim pouze jezdit na kole a čtyřkolce.

Odlišná situace panuje ve světě také při toleranci alkoholu za volantem. Zatímco ve státech, jako je Česká republika, Slovensko, Maďarsko nebo Rusko, není alkohol za volantem v žádné míře povolen, v sousedním Německu je možné usednout za volant s maximální hladinou 0,5 promile alkoholu v krvi, ovšem to platí pouze pro řidiče starší 21 let. Z evropských zemí mají nejvyšší povolenou míru 0,8 promile alkoholu za volantem Velká Británie a Irsko.