Už 150 tisíc lidí vidělo Zemskou výstavu, láká hlavně Závišův kříž

Vyšší Brod (Českokrumlovsko) - Zemskou výstavu, která se od 26. dubna do 3. listopadu koná ve Freistadtu, Bad Leonfeldenu, Českém Krumlově a ve Vyšším Brodě, už vidělo 150 000 návštěvníků. Jedním z největších jejích lákadel je Závišův kříž a nové expozice ve vyšebrodském klášteře. Podle kurátora klášterních sbírek Jiřího France vedle Čechů a Rakušanů přijíždějí hlavně Maďaři a Italové, jichž se historie kříže dotýká.

S největší pravděpodobností se lze domnívat, že Závišův kříž byl pořízen na počátku 13. století v Uherském království jako korunovační kříž Bély IV. Pro jeden z nejvzácnějších relikviářů světa byla v prvním patře klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie vybudována v Rožmberské oratoři nová klenotnice. Z bezpečnostních důvodů je v těžko přístupném interiéru.

„Zatím se dostalo na každého zájemce, který jej chtěl spatřit, skupinky turistů po 12 osobách se u kříže poměrně svižně střídají. Pro zdravotně postižené, kteří se po točitých schodech nahoru nedostanou, je k dispozici replika kříže v přízemí,“ uvedl kurátor Jiří Franc.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK
Autor: David Veis

Dostatek míst je také na nově zbudovaných parkovištích. Denně se v klášteře objeví až 1 000 platících návštěvníků. Odhaduje se, že počet turistů se meziročně zvýší asi o 120 procent. Příjem ze vstupného nebude ale podle France tak ohromující. Část peněz musí klášter odvést organizátorům výstavy, část splatí náklady, které do ní cisterciáci investovali. Jen něco zbude na další obnovu památky.

V klášteře byl Závišův kříž od roku 1279 do roku 1941 vystavován o svátcích. Po zestátnění kláštera se stal součástí chrámového pokladu katedrály svatého Víta v Praze, v roce 1994 se vrátil do Vyššího Brodu. Od posledního návratu byl umístěn v trezoru a mniši jej uctívali v utajeném režimu například na Velký pátek.

Asi 70 centimetrů vysoký dvouramenný kříž byzantského původu se podle historiků řadí mezi deset nejvzácnějších relikviářů světa. Je pozlacen a zdoben filigránem, nebývalým množstvím drahokamů a perel. Na rubové straně je devět emailových medailonů oblíbených světců, které kryjí relikvie. V roce 2010 byl prohlášen národní kulturní památkou.

V klášteře mohou návštěvníci vidět také novou galerii, kde jsou exponáty z rozsáhlých uměleckých sbírek cisterciáků. V Českém Krumlově je pak výstava přístupná na dvou místech. Po sto letech se do života vrátila obnovená synagoga a Regionální muzeum představuje více než dvě desítky projektů na obou stranách hranic, které nikdy nebyly realizovány.

V rakouském Freistadtu se výstava koná v areálu Právovárečného sdružení. V klenutých sklepeních je možné získat virtuální pohled na společný region, v patře pak exponáty přibližují život šlechty a církve, sedláků a měšťanů. Závěr výstavy připomíná život na hranicích. V Bad Leonfeldenu se výstava v bývalém měšťanském špitálu mimo jiné zabývá dějinami lékařství.