Rozbili vám kufr, s reklamací pospíchejte

Praha – Až do výše 1 250 eur, tedy zhruba 34 tisíc korun, ručí letecký dopravce za škody způsobené na zavazadlech, případně za jejich ztrátu. Pokud tedy cestujete na dovolenou, nemusela by vás ani nepříjemnost typu zničeného kufru nebo ztráty jeho obsahu vyvést z míry. Jenže jak upozorňuje Evropské spotřebitelské centrum: o náhradu škody se často připraví sami turisté. Neznají mezinárodní pravidla, a tak škody reklamují pozdě nebo zvolí špatný postup.

Pokud váš kufr přijel na letištní pás roztrhaný, transport poškodil obsah zavazadla nebo část věcí zmizela v nenávratnu, neměli byste s žádostí o náhradu škody otálet. Svůj nárok musíte uplatnit písemně do sedmi dnů od předání zavazadla. „Sedm dní je poměrně krátká doba a často se setkáváme s tím, že o tom cestující nevědí, žádají náhradu škody s větším časovým odstupem a dopravci pak celkem oprávněně náhrady škody neposkytují s odkazem na to, že nebyla splněna lhůta,“ zdůraznil v rozhovoru pro portál ČT24 ředitel Evropského spotřebitelského centra Tomáš Večl.

Další chybou, které se lidé často dopouštějí, je, že při reklamaci spoléhají jen na tzv. protokol o nepravidelnosti při přepravě zavazadla (PIR), který jim vystaví u reklamační přepážky na letišti. Ale tím nereklamují poškození u dopravce (který by měl náhradu zaplatit), nýbrž u letištní služby. Dopravce tak může namítnout, že nebyl o poškození zavazadla nebo jeho ztrátě v termínu informován. „Pokud chce mít spotřebitel jistotu, že kompenzaci skutečně dostane, je vhodné ve stanovených lhůtách uplatnit písemně, resp. mailem, náhradu škody přímo u dopravce,“ radí Večl. Při reklamaci je třeba vždy doložit zavazadlový lístek a ústřižek palubní vstupenky.

Pokud letíte na dovolenou s cestovní kanceláří, upozorněte na problém se zavazadly také delegáta. Cestovka vám sice škodu nezaplatí, může ale pomoci. „Cestovní kancelář poskytuje součinnost při komunikaci s leteckou společností,“ řekla portálu ČT24 tajemnice Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Petříčková.


Ztracené zavazadlo

Ve svých právech turisté tápou také v případě zpoždění zavazadla. Pokud jste svůj kufr na letištním pásu nenašli, měli byste opět neprodleně kontaktovat reklamační přepážku na letišti. Na hledání zavazadla mají v takovém případě aerolinky 21 dnů a opět nic nezkazíte, když kromě letištní služby upozorníte na problém písemně také přímo je. Pokud se kufr v termínu nenajde, měly by aerolinky škodu zaplatit. Když se zavazadlo objeví, dopravce ho obvykle doručí bezplatně do hotelu nebo na adresu trvalého bydliště.

Jenže 21 dnů je dlouhá doba, do čeho se tedy na dovolené obléci? Plavky nebo nutné svršky si bez obav můžete koupit a jejich proplacení pak žádat po dopravci. Žádat o náhradu je potřeba opět písemně do 21 dnů od doručení zpožděného zavazadla. Cenu zakoupených (náhradních) věcí musí turista prokázat účtenkami. Avšak na nákupech pamatujte na to, že aerolinky proplatí jen nutné a účelně vynaložené náklady. Jinými slovy drahý luxusní oblek vám s největší pravděpodobností nezaplatí.

Příliš drahý kufr

Na cenu věcí, které máte ve svém zavazadle, byste měli myslet už při balení. Aerolinky se totiž často setkávají s tím, že cestující zabalí do kufru věci v mnohem vyšší hodnotě, než je zmíněný 34tisícový limit. Když se pak při přepravě poškodí nebo ztratí, turista ostrouhá. „V případě, že si je cestující vědom vyšší hodnoty odbaveného zavazadla, např. přepravuje drahé oblečení nebo třeba potápěčské vybavení a podobně, měl by udělat předem prohlášení o vyšší hodnotě zapsaného zavazadla nebo si zavazadlo a jeho obsah pojistit u komerční pojišťovny na vyšší hodnotu,“ radí jak předejít problémům mluvčí Českých aerolinií Daniel Šabík.

Nevyplatí se „chytračit“. Na rozdíl od náhrady při zpoždění nebo zrušení letu se odškodnění za zavazadla a jejich obsah nevyplácí paušálně, ale cestující musí výši škody prokázat účtenkami. A navíc před odletem se zavazadla váží a právě podle váhy dokáží aerolinky, případně soudní znalci říci, zda jste v kufru skutečně měli sedm velkých večerních rób, o jejichž proplacení žádáte.

Při cestě na dovolenou Češi také často chybují v tom, co si do kufru určeného do zavazadlového prostoru zabalí. Elektronika nebo cennosti tam totiž rozhodně nepatří. Když je tam turista zabalí a při přepravě se tyto předměty poškodí nebo ztratí, nedostane od dopravce ani korunu. Fotoaparáty, kamery, notebooky nebo šperky tedy vždy ukládejte do kabinového zavazadla, které nespustíte z očí. Jen tak budete mít jistotu, že je nebudete muset znovu pořizovat za peníze z vlastní kapsy.