Malta: Středověk uprostřed Středozemního moře

Valetta - Malta, poslední výspa Evropy ve Středozemním moři, jen kousek nad Afrikou, uchovává mnohé urbanistické a architektonické skvosty, třeba v podobě měst Mdina a Valetta, tedy původního a současného hlavního města. A protože na ostrově o rozloze 316 kilometrů čtverečních je všude kousek, dají se z obou měst podnikat jednodenní výlety, třeba k Modrým jeskyním nebo do filmové vesničky Pepka námořníka.

Mdina je historicky prvním hlavním městem Malty už od dob Féničanů. „Dole pod námi leží vrstvy, jedna na druhé, z různých časových období od různých kultur, které na Maltě vládly. Jsou tu pozůstatky od Féničanů, Kartáginců, Římanů, Arabů až po baroko. Slovo mdina pochází z arabského medina, což znamená město,“ řekl průvodce Clive Cortis. Opevněné město obehnané hradbami se nachází uprostřed ostrova na kopci ve výše 230 metrů nad mořem. Jeho úkolem bylo chránit obyvatele před nepřítelem, který se mohl kdykoliv vynořit ze Středozemního moře.

Mdina zůstala hlavním městem do roku 1566, až do konečného vítězství nad Turky, kdy rytíři řádu Svatého Jana uhájili maltský přístav. Rozhodli se na místě postavit nové opevněné hlavní město, aby uchránili ostrov před dalšími dobyvateli. Velmistr Jean Pariso de la Valett položil základní kámen města, které leží na poloostrově se dvěma přístavy. Valettu postavili jako jedno z mála evropských měst své doby podle plánu, takže všechno bylo skvěle organizované. Jako odměnu za vítězství nad Turky dal peníze na výstavbu sám papež i evropští králové.

Video Pamětihodnosti
video

Pamětihodnosti

V dobách britské nadvlády se Valetta stala hlavní námořní základnou impéria. Dnes je přístav využíván pro obchodní účely, ale i výletní lodě včetně těch největších kolosů, které vozí na cestách po Středomoří tisíce pasažérů. Cizince možná překvapí, že v hlavním městě nežije moc lidí, pouhých 6 tisíc. Nebylo tomu tak vždycky, Valleta měla v dobách rozkvětu asi 25 tisíc obyvatel, ale v současnosti se byznys, především ten turistický, přesunul mimo metropoli, do resortů na severu ostrova.  Ve Valettě tak zůstává mnoho opuštěných budov, které ale pomalu obydlují noví majitelé, většinou cizinci. Kouzlo starých domů ze 16. a 17. století podtrhují typické dřevěné balkony, dodávající uličkám starého města osobitou romantickou atmosféru.

Přestože maltské vnitrozemí klame jarní zelení, vládne tam sucho. Na ostrově obklopené mořem neteče žádná řeka, malé pramínky už dávno vyschly. Zdrojem vláhy je tedy dešťová voda a odsolená voda mořská.

Blue Grotto
Zdroj: ČT24
Autor: Adéla Pobořilová

Pobřeží lemují unikátní přírodní úkazy, jako třeba systém sedmi jeskyň, známý pod jedním názvem Blue Grotto, tedy modrá jeskyně. Kombinace umístění přírodního jevu s odrazem slunečního světla ukazuje různé odstíny modré. Fascinující jeskynní systém nevyhledávají jen turisté, ale také filmaři, v roce 2004 sem přijel i režisér Wolfgang Peterson natočit některé scény filmu Troja.

Malťané mají filmaře rádi. Vesničku, postavenou jako dekoraci pro film o Pepku námořníkovi před 34 lety, jim bylo líto zbourat. Tak tam stojí šťastně dodnes, jako atrakce pro děti a celou rodinu.