Drogy, alkohol nebo počítače. Se závislostmi pomůže dětem v Ústní nad Labem nová ambulance

Dětem a mladistvým se závislostmi pomáhá od července nová krajská adiktologická poradna v Ústí nad Labem. Cílovou skupinou jsou děti od deseti do osmnácti let.

Děti on-line
Zdroj: Institut dokumentárního filmu

Ústecký kraj patří v počtu lidí závislých na drogách dlouhodobě na druhé místo, hned za Prahou. Dětská ambulance, kde by pomáhali dětem zbavovat se závislostí, dosud v regionu chyběla a školáci končili na lůžkových oddělení fakultních nemocnic.

Nově otevřená adiktologická ambulance pro děti je v Ústeckém kraji jediná a v celé republice teprve třetí. Za dva týdny od otevření už ji vyhledali první tři klienti.

Prevalence užití konopí v posledním roce mezi mladými dospělými
Zdroj: Emcdda

„Jsou to dva sourozenci, třináctiletý chlapec hraje několik hodin denně playstation, jeho sestra je závislá na marihuaně. Další chlapec hraje několik hodin denně počítačové hry,“ uvedla vedoucí ambulantních adiktologických služeb centra Drug-out Šulcová.

 „Děti vnímají návštěvu ambulance jako návštěvu lékaře. Aby byla léčba úspěšná, je nutné, aby chodily alespoň jednou za dva týdny,“ dodala Šulcová.

Podobná adiktologická ambulance pro děti je v Praze a Kladně. Další by měla být otevřena v Moravskoslezském kraji.

„Návazná terapie nám velmi chyběla. Problém je mimo jiné se školní docházkou, léčba trvá šest měsíců a rodiče chtěli, aby jejich děti školu nezameškávaly,“ uvedla ředitelka ústeckého kontaktního centra Drug-out Radka Koblížková. Podle ní je u dětí největším problémem závislost na alkoholu a marihuaně.

V Ústeckém kraji působí šest neziskových organizací, které poskytují služby protidrogové prevence. Podle Koblížkové je vedle shánění financí na provoz služeb největším problémem nedostatek odborného personálu.