Nákup tramvají pro Most a Litvínov měl diskriminační kritéria. Pokuta činí 150 tisíc korun

Za chyby při nákupu dvou nízkopodlažních tramvají bude muset Dopravní podnik měst Most a Litvínov zaplatit pokutu 150 tisíc korun. Nákup za více než 50 milionů korun se uskutečnil v roce 2012. Pokutu dopravnímu podniku uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a je pravomocná. O dalším postupu rozhodne představenstvo podniku v polovině dubna.

Úřad v rozhodnutí uvedl, že nastavená kritéria tendru byla skrytě diskriminační. Dopravní podnik po firmách chtěl, aby doložily, že v posledních třech letech mají za sebou dodávku minimálně pěti tramvají v každém kalendářním roce. Podle ÚOHS tento požadavek neodpovídal druhu, rozsahu a složitosti zakázky.

Úřadu vadil i dodatek k původní smlouvě uzavřené s vítěznou firmou PRAGOIMEX. Dopravní podnik se s firmou dohodl na prodloužení dodacího termínu o 18 měsíců. Také to podle ÚOHS mohlo mít vliv na počet firem, které se o zakázku ucházely.

Rozhodnutí je pravomocné, jeho platnost potvrdil i předseda ÚOHS Petr Rafaj. Dopravní podnik ještě teoreticky může podat žalobu ke Krajskému soudu v Brně.

Představenstvo zváží další postup

„Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova obdržel usnesení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Proti tomuto usnesení se nelze odvolat, je však možné bránit se soudní cestou. Usnesení ÚOHS bude v polovině dubna předloženo představenstvu společnosti k projednání dalšího postupu,“ řekl ředitel společnosti a místopředseda představenstva Daniel Dunovský.

Akcionáři dopravního podniku jsou města Most a Litvínov. Radnice loni vyjádřily podporu pokračování tramvajové dopravy mezi oběma městy a jejímu rozvoji. Dopravní podnik má 47 tramvají, z toho je pět vozidel nízkopodlažních. Pro provoz MHD slouží ještě 89 autobusů.