Usazeniny z Odry jsou toxické. Jedy v sobě mají i ryby

Říční sedimenty pod soutokem Odry a Černého potoka v Ostravě jsou zamořené toxickými látkami. Ekologové z organizace Arnika v nich odhalili nadlimitní koncetrace polycyklických aromatických uhlovodíků. Ty postupně z prostředí přecházejí také do ryb.

Ekologové odebírají vzorky sedimentů. Ilustrační foto
Zdroj: Arnika Autor: Jan Šamánek

Usazeniny jsou podle zástupců Arniky natolik kontaminované, že by se v žádném případě neměly používat jako hnojivo. Usazeniny by kvůli nadlimitnímu obsahu polyaromatických látek nemohly být použit ani jako vrchní vrstva případné skládky, tvrdí organizace s odvoláním na výsledky svého průzkumu a na platné legislativní normy.

„Zdrojem polyaromátů v Černém potoce a Odře je zóna v Ostravě-Přívoze. V minulosti zde byla koksárna,“ uvedla expertka Arniky na toxické látky Jitka Straková.

Vedoucí ostravského odboru ochrany životního prostředí Pavel Valerián o starých ekologických zátěžích, které jsou v tomto regionu, ví.

„Odra může být znečištěna kvůli posouvání sedimentu z Černého potoka,“ upřesňuje s tím, že jde o dlouhodobý problém. Ten by mělo pomoci řešit zpracováním příslušné studie a následného projektu ministerstvo financí. Práce na odstranění starých ekologických škod zatím zahájeny nebyly.

Toxiny hledali v rybách

Z ostravské části Odry toxikologové Arniky vylovili sedm zástupců tloušťů a okounů. Odborníci v rybím mase pátrali po stopách bromovaných zpomalovačů hoření, dioxinů, polychlorovaných bifenylů, polycyklických aromatických látek a také po takzvaných perfluorovaných sloučeninách (PFC), které mohou mít rovněž negativní vliv na lidské zdraví.

Ekologové sice v rybách nezjistili vyšší koncetrace těchto látek, než je jejich běžný výskyt v podobných potravinách, upozornili ale na obsah nežádoucího množství perfluorovaných sloučenin.

V tělech okounů říčních z Odry v Ostravě jich naměřili 19,6 mikrogramů na kilogram. Norma environmentální kvality vod pro živočichy ale stanovuje hodnotu 9,1 μg/kg svaloviny čerstvé hmotnosti.

„Studií jsme prokázali migrační cestu toxických látek z říčních sedimentů do živočichů. Odtud se dále například rybolovem dostávají do lidského těla,“ upřesnila Straková s tím, že látky se ve vodním prostředí ocitly kvůli lidské činnosti.

Příležitostní rybáři se však konzumace ryb z ostravské části Odry obávat nemusejí.

„Akutní toxicita nehrozí,“ uklidňuje Straková. Upozorňuje však, že je nebezpečná akumulace takových chemikálií spolu s dalšími jedy, které člověk přijímá z prostředí včetně pesticidů. „Vlivy se sčítají a hrozí pak celá řada civilizačních chorob,“ míní.

Kontaminaci prostředí hlídají

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) už v roce 2008 doporučil členským státům sledovat některé zástupce perfluorovaných sloučenin, tedy kyselinu perfluorooctovou (PFOA) a perfluorooktansulfonát (PFOS).

Tolerovatelný denní příjem činí pro PFOS 0,15 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti, pro PFOA to je 1,5 µg/kg. Takové limity by v případě výlovu a konzumace ryb u ostravské části Odry byly jen stěží překročeny.

Prostředí v ostravské části Odry zdejší rybáři za příliš znečištěné nepovažují.

„Spíše řešíme chuť ryb. Obsah škodlivých látek v rybách nepovažujeme za významný,“ říká Jiří Plachý z ostravské pobočky Českého rybářského svazu.