Na Pardubicku likvidují ekologické zátěže

Pardubice - Řada ekologicky nebezpečných skládek jako pozůstatek průmyslové výroby - taková byla realita v některých oblastech Pardubického kraje. Dnes tyto zátěže postupně mizí. Krajští radní proto chtějí uvolnit další investice na likvidaci skládek nebezpečného odpadu a zamořenou půdu po průmyslové výrobě. Příkladem úspěšně realizované ekologické očisty jsou i podzemní vody u Hodonína na Chrudimsku, které ohrožovaly jedovaté látky. Znečištěné území uprostřed lesa se už podařilo vyčistit.

Ještě v září loňského roku pracovala v katastru obce Hodonín těžká technika. Hluboko pod zemí v chráněné krajinné oblasti ležely pozůstatky průmyslové a zemědělské výroby. Chemikálie desítky let ohrožovaly okolí. „Byly zde zjištěny kontaminanty typu těkavé chlorované uhlovodíky a organochlorované pesticidy. Byl velký problém je ze země dostat, ale nakonec se to podařilo,“ popisuje obtížný úkol jednatel sanační firmy Ekomonitor Pavel Vančura.

Stejně jako v Boru u Skutče nebo v bývalé chrudimské Transportě se do likvidace chemikálií pustil Pardubický kraj. Odpovědné firmy už neexistují nebo se původce znečištění nepodařilo dohledat. „Než plýtvat energií a prostředky na to, abychom se dopátrali původce, což je velmi nejisté, tak jsme si řekli, že jdeme do toho,“ uvádí pohnutky pardubický radní Petr Šilar. „My máme rozpočet do milionu korun. Proto jsme neměli žádnou šanci se postarat i spoluúčastí o to, aby se tato lokalita vyčistila,“ dodává starosta Hodonína Miroslav Blažek.

Tam, kde se ještě nedávno rozkládaly rizikové chemikálie, teď vyrůstají nové smrky a jedle. „Podle ujištění, které jsme dostali, by tady zbytkové látky neměly být.  Na rostlinách by se to nemělo vůbec projevit,“ dokresluje úspěšnost akce vedoucí správy CHKO Železné hory František Bárta.  

Likvidace ekologických zátěží ale zdaleka nekončí. Nyní je na řadě pardubická chemička Synthesia a rafinerie Paramo. „V těchto případech to je otázka legislativy ministerstva financí, jakou částku uvolní. My se snažíme, aby tyto zátěže zmizely z mapy Pardubického kraje co nejdříve,“ tlumočí stanovisko vedení Pardubického kraje vicehejtman Roman Línek.  

Další velké investice čekají Pardubický kraj nedaleko Hodonína. Tady u obce Lukavice vyvěrají už několik let rizikové ropné látky, také pozůstatky po dřívějším nezodpovědném skladování.