V Brně přibylo bezdomovců

Brno - V Brně v posledních čtyřech letech přibylo 15 procent bezdomovců. Ukázalo to nedávné sčítání, které organizoval magistrát. Komisaři při něm v zahrádkářských koloniích, dopravních prostředcích a na dalších místech napočítali 1354 lidí bez přístřeší. Převažují mezi nimi muži, žen napočítali sčitatelé 373.

Lidí bez domova přibylo na všech místech, které sčitatelé navštívili, vyjma ubytoven. Přibylo jich v nočních krizových centrech, která využívají hlavně ženy bezdomovkyně, i v lůžkových zařízeních. Podle sociálních pracovníků magistrátu je to tím, že v nich přibylo míst. Nárůst zaznamenaly i nemocnice. V roce 2006 pečovaly o 130 lidí bez domova, letos jich bylo 210.

Ze sčítání také vyplývá, že brněnská bezdomovecká komunita stárne. Za čtyři roky mírně ubylo nejmladších bezdomovců do 25 let, naopak přibylo jich mezi seniory.

Sčítání také ukázalo, že většina bezdomovců se na noc uchyluje do lůžkových zařízení pro lidi v tísni, ubytoven, nebo se léčí v nemocnici či léčebně. Střechu nad hlavou jich v době sčítání - tedy 11. března mezi 19:00 a 22:00 - mělo 840. V terénu, tedy na ulicích, v zahrádkářských koloniích a tramvajích, jich sčitatelé zachytili 514.