Kraje jednají o projektu „Čistá Svratka“

Brno - Od ranních hodin se na jihomoravském krajském úřadu řeší projekt „Čistá Svratka“. U kulatého stolu se sešli zástupci Jihomoravského a Pardubického kraje a kraje Vysočina společně s představiteli Povodí Moravy i odborné komise, která má dohlížet na čištění brněnské přehrady. Právě kvůli nádrži se totiž projekt „Čistá Svratka“ rozjel. Přitékající voda s sebou přináší obrovské množství fosforu a dusíku, a právě tyto látky způsobují každoroční přemnožení sinic. O nutnosti vyčistit řeku Svratku se hovoří už od roku 2005. Řešení bylo hned od začáku jasné - přesvědčit obyvatele, aby nepoužívali škodlivé prací a mycí prostředky, vybudovat v obcích na toku čističky a postavit protipovodňová opatření, která zamezí erozi půdy a tím i splachování dusíkatých hnojiv do řeky. Jak daleko každý kraj postoupil od plánování k činům, si mají zástupci sdělit právě dnes.


 

Video Radní JMK Ivo Polák (ČSSD) o pokračování projektu \"Čistá Svratka\"
video

Radní JMK Ivo Polák (ČSSD) o pokračování projektu \"Čistá Svratka\"

Radní JMK Ivo Polák (ČSSD) o pokračování projektu \"Čistá Svratka\"

Reportáž Evy Lípové