Rektor zlínské univerzity nepadl. Akademici chtějí týden na rozmyšlenou

Zlín - Budoucnost Ignáce Hozy v čele Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je nejistá. Akademický senát dnes přijal návrh členů správní rady školy, kteří rektora chtějí kvůli projektu vědeckotechnologického parku, který chce první muž Baťovy univerzity postavit, odvolat. Návrh samotný podal jeden ze studentů školy a členové akademického senátu si dali týden na rozmyšlenou, jak se k němu postaví. Vzájemné neshody mezi Hozou a správní radou univerzity přerostly minulý týden v otevřený konflikt. Na pražském zasedání správní rady rektor zpochybnil její mandát od roku 2003 a z jednání odešel s tím, že se členy tohoto kontrolního orgánu se bude bavit jen prostřednictvím právničky.

Návrh na odvolání rektora přednesl jeden ze studentů a člen akademického senátu Jiří Maňas, student fakulty managementu a a ekonomiky. Reagoval tak na argumenty správní rady, kteří jsou s Hozou nespokojeni. Akademici se pak shodli na tom, že si dají týden na rozmyšlenou, jak s tímto návrhem naloží.

Příčinou neshod mezi Hozou a správní radou jsou dlouhodobě rozdílné názory na další směřování vysoké školy. Konkrétně rektorův záměr postavit v Uherském Hradišti nový vědecko-technologický park za téměř šest set milionů korun, který se má zabývat například výzkumem v oblasti satelitních systémů, navigace v dopravě, letectví a kosmonautice, je podle členů správního orgánu velmi nejistý. Správní rada je proti němu a považuje projekt v dnešní době za riskantní. Nákup potřebných pozemků proto neschválila.

Zasedání Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati začalo dnes v jednu hodinu odpoledne. Rektor Ignác Hoza senátory seznámil s materiály týkajícími se nákupu pozemků pro výstavbu vědecko-technologického parku a také s důvody, kvůli kterým zpochybnil a „urazil“ správní radu. Její předsedkyně, poslankyně Michaela Šojdrová, České televizi bez dalších podrobností potvrdila, že se jednání také zúčastní a požádá senát, aby rektora odvolal.