Bratři Baťové opět spolu

Zlín - Ve Zlíně dnes odhalili sousoší bratrů Tomáše a Jana Baťových. O společnou sochu místní usilovali několik let, naráželi ale na neshody mezi oběma rodinnými větvemi. Obuvnický magnát se postavil hned vedle svého nevlastního bratra Jana Antonína. Při odhalení sochy musela zasáhnout policie. Slavnostní ceremoniál narušil jeden z občanů, když chtěl veřejnosti přečíst vzkaz rodiny Jana Antonína Bati.

Zlínské hnutí nezávislých po slavnostním odhalení první sochy požádalo o vyslovení podpory pro dokončení sousoší představitele všech demokratických politických stran ve městě. „Všichni se vyjádřili kladně. Co se zástupců obou rodin týká, nikdy nebylo z jejich strany řečeno jasné 'ne'. Je to památník zakladatelů Zlína. Když je tam Jan Antonín Baťa, tak tam musí být i Tomáš Baťa,“ poznamenal autor sochy Radim Hanke. Ten před lety vytvořil i sochu Jana Antonína Bati.

Socha Tomáše Bati bude na podstavci úhlopříčně vpředu před sochou Jana Antonína Bati. „Postoj jsem volil uvolněný, ruce má v bok. Je tam více drapérie, má pomačkanější sako. Postoj je dominantní, což byl i záměr, protože je to hlavní osoba, která ve Zlíně vše založila,“ popsal autor památníku.

Video Reportáž Josefa Kvasničky
video

Reportáž Josefa Kvasničky

Hanke už dříve řekl, že kromě přesného vyjádření síly obou postav se musel vyrovnat i s výškovými rozdíly. Jan Antonín Baťa měřil 187 centimetrů a Tomáš Baťa byl o deset centimetrů menší. Pokud by sochy vytvořil ve stejném poměru - figury jsou asi o pětinu vyšší, než ve skutečnosti oba muži byli, byl by rozdíl poměrně podstatný. V bočních pohledech by pak sousoší zřejmě příliš důstojně nepůsobilo. První figura na podstavci - Tomáš Baťa tak bude jen asi o tři centimetry nižší než socha Jana Antonína Bati.

Podle ředitele Nadace Tomáše Bati Pavla Veleva rodina Tomáše Bati o tomto záměru ví. Velev tuto iniciativu vítá. Nicméně upozornil na to, že Tomáš Baťa junior, který zemřel 1. září 2008 v kanadském Torontu, nebyl sousoší nikdy nakloněn.

Tomáš Baťa byl zakladatelem obuvnického impéria a nevlastním bratrem Jana Antonína Bati. Jeho „baťovky“ udělaly z Československa obuvnickou velmoc a na jméno Baťa (Bata) může člověk narazit na mnoha místech světa. Baťova činnost přerostla rámec běžného podnikatele. Nejenže zaváděl novátorské metody řízení a širokou péči o zaměstnance, ale navíc podporoval umění a byl veřejným činitelem. Od roku 1922 až do své tragické smrti při letecké havárii v roce 1932 byl starostou Zlína. Když Tomáš v roce 1932 zahynul, zaujal v podniku jeho místo Jan Antonín Baťa.