Brno bude mít sochu prezidenta Beneše

Brno - Novou sochu druhého československého prezidenta nechala před budovu Právnické fakulty Masarykovy univerzity postavit Československá obec legionářská. Sochu, která je v pořadí druhou kopií díla Myslbekova žáka Karla Dvořáka, dnes odpoledne položil na místo jeřáb. Její slavnostní odhalení se uskuteční v sobotu za přítomnosti primátora města.

„Je zajímavé, jak velký odpor vztyčení této sochy vzbudilo mezi sudetskými Němci,“ řekl dnes novinářům primátorův náměstek Daniel Rychnovský (KDU-ČSL). Podle něj na radnici přišlo spoustu dopisů zmiňujících Benešovy dekrety. Některé z dekretů se týkaly části československých občanů německé a maďarské národnosti. Zbavily je československého občanství a vedly ke konfiskaci jejich majetku. Podle historiků dekrety vytvořily předpoklad pro jejich pozdější odsun.

Odsunutí Němci museli ve městě nechat téměř všechen majetek. Neblaze proslulý je také takzvaný pochod smrti z roku 1945, v němž podle některých pramenů zahynuly stovky, podle jiných tisíce lidí.

Podle Rychnovského jsou poválečné záležitosti stále živé. „Tito lidé mají pocit nespravedlnosti, přitom nikdo z nich nevzpomněl na to, co Němci dělali zde našim lidem za války,“ řekl. Sám odhalení sochy uvítal.

Benešovo veřejné působení s Brnem souvisí okrajově. Místo u právnické fakulty tak zástupci radnice a odbojáři nakonec vybrali proto, že byl Beneš právník. Z místa se navíc dívá na budovu brněnské techniky - bývalé Benešovy vysoké školy technické.

Benešova socha je kopií té, která stojí před Černínským palácem v Praze. Její odhalení v roce 2005 vzbudilo ostré protesty sudetských Němců a kritizovali ho i tehdejší bavorský a maďarský premiér.