Krajskou stavbou roku je pavilon P na brněnském výstavišti

Brno - Krásu, funkčnost a řemeslný um by měla v sobě snoubit budova s titulem stavba roku Jihomoravského kraje. Odborná komise stavařů dnes z 36 projektů vybrala ty nejlepší, které tato kritéria splňují. Pokud by existovala i kategorie nejméně povedené stavby, zřejmě by nelichotivý titul neminul brněnský Justiční areál.

Výsledky soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2009

1. KATEGORIE: STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
PAVILON P

 2. KATEGORIE: BYTOVÉ STAVBY

„NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KŘÍDLOVICKÁ“

3. KATEGORIE: PRŮMYSLOVÉ STAVBY A TECHNOLOGICKÉ
VINAŘSTVÍ GOTBERK, NOVOSTAVBA VINAŘSKÉHO DVORA, POPICE

4. KATEGORIE: DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A 
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
BŘECLAVSKO – REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY V POVODÍ ŘEKY DYJE ČÁST A

SO 04 – 19 01, MOST V Km 99, 297, ELEKTRIZACE TRAŤ. ÚSEKU ŠATOV – ZNOJMO „ZNOJEMSKÝ VIADUKT“

5. KATEGORIE: REKONSTRUKCE STAVEB A OBJEKTŮ
VUT – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU VUT V BRNĚ, BOŽETĚCHOVA – SO 312 REKONSTRUKCE OBJEKTU „ZÁMEČEK“

6. KATEGORIE: EKOLOGICKÉ STAVBY
NAPOJENÍ OBCE CETKOVICE NA SKUPINOVÝ VODOVOD VELKÉ OPATOVICE – BOSKOVICE

Nejsledovanější a nejobsáhlejší kategorií, která zahrnuje stavby za stamilionové částky, jsou budovy občanské vybavenosti. V letošním ročníku se na nejvyšší příčce umístil nejnovější a zároveň největší pavilon P brněnského výstaviště za 800 milionů korun.

Video Rozhovor s Lubomírem Mikšem, předsedou Jihomoravského stavebního společenství
video

Rozhovor s Lubomírem Mikšem, předsedou Jihomoravského stavebního společenství

Rozhovor s Lubomírem Mikšem, předsedou Jihomoravského stavebního společenství

Rozhovor s Petrem Štěpánkem, zástupcem hodnotící komise

 „Pavilon P není-li největší v Evropě, tak je největší výstavní plochou ve střední Evropě. Co se týče technického řešení i rychlosti výstavby, tak ta konstrukce je poměrně výjimečná i co se týče objemu, rozsahu. Z hlediska kvality a řemeslných detailů se domníváme, že ten pavilon je vystavěný velice kvalitně,“ vysvětluje klady stavby člen hodnotící komise Petr Štěpánek, profesor na Vysoké škole technické v Brně. Hned za pavilonem P získaly ocenění v kategorii občanská vybavenost stavba nového křídla brněnského obchodního centra Olympia a přístavba wellness centra a kongresového sálu v golfovém areálu Kaskáda v Jinačovicích.

Komise složená z odborníků na stavařství obecně nehodnotí ani tak architektonický návrh, jako spíše práce ze svého oboru. Lubomír Mikš, předseda Jihomoravského stavebního společenství, upřesňuje: „Každá stavba musí především splňovat svoji funkci, čili se tu klade otázka plnění funkce té stavby, otázka jejího architektonického ztvárnění a zasazení do terénu, otázka designu stavby no a samozřejmě kvality provedení, což je velice důležitá věc.“ Šestatřicet staveb odborníci hodnotili v šesti kategoriích. „Máme kategorie podle účelů těch staveb - tedy jsou tam stavby občanské vybavenosti, stavby bytové, stavby, které jsou spíše průmyslové nebo technologické, jsou tam stavby dopravní a vodohospodářské a rekonstrukce staveb jsou takovou samostatnou kategorií,“ doplňuje Mikš.

V kategorii bytových domů komisi nejvíce zaujal dům na Křídlovické ulici v Brně. „Ten dům je velice dobře zasazen do okolního prostředí. Neruší ani dopravu, je tam vyřešen i systém zásobování médii, působí i ekologicky kvalitně“ vyzdvihl jeho kvality Štěpánek. V další velice ostře sledované kategorii „Rekonstrukce a dostavba budov“ se zase sleduje hlavně citlivý přístup stavařů k původní stavbě. Odborníci vyzdvihli precizní práci řemeslníků na raně barokním zámečku v areálu VUT v Brně. „Zámeček lze hodnotit z hlediska kvality práce, detailů a dá se říct i vhodné volby materiálů, které byly použity při té rekonstrukci,“ vysvětluje Petr Štěpánek z hodnotící komise.

Pokud by se ale vypisovala cena v kategorii průšvih roku - s přehledem by asi vyhrál nový justiční palác. Budova je prý sice řemeslně dobře postavená, ale projekt je bez jiskry a nápadu. Stavba je poměrně energeticky náročná a z hlediska funkčnosti také není zrovna ideální, zkrátka, za bezmála dvě miliardy korun je to spíše prohra.