Rok Šťástkova desatera: dvojnásobek výpovědí z bytů

Brno - Přesně před rokem zveřejnil starosta městské části Brno-střed novou strategii boje s dlužníky nájemného - takzvané Desatero proti neplatičům. Nový postup radnice měl mít za cíl vytvářet permanentní tlak na dlužníky, aby byli nuceni své dluhy splácet. Na startu projektu bylo 4 000 neplatičů a dluh na nájemném 115 milionů korun.

Obecným posláním „Desatera“ měl být přísnější postoj k neplatičům i nájemníkům obecně. Důležitým bodem byla zásada přecházení ze smluv z doby neurčité na dobu určitou.

První přikázání: Zaplatíš

Představa radnice byla taková, že zaměstnanci by měli opakovaně chodit k neplatičům do bytů s výzvami, aby svůj dluh zaplatili. Těm, kteří by spolupracovali, by měli nabízet splátkové kalendáře a zároveň také možnost pracovat pro radnici v rámci tzv. institutu veřejné služby. V případě, že by se problémy opakovaly, měla následovat výpověď z bytu. „Prioritou je, aby se vyřešil ten problém, to znamená ten, kdo dluží, by měl zaplatit svůj dluh a pak je šance, že mu nebudeme brát střechu nad hlavou. Nicméně tam, kde nebude ta naše nabídnutá ruka přijata, uděláme všechno pro to, aby opustil náš byt,“ oznámil přesně 27. dubna minulého roku starosta Brna-středu, Libor Šťástka (ODS). Dalšími body „Desatera“ pak mělo být například zavedení domovníků do problémových domů a instalace bezpečnostních kamer.

První rok fungování: Osobní kontroly nájemních bytů

Prvním krokem, který radnice podnikla, byla revize smluv se správcovskými kancelářemi, které pro radnici obhospodařovaly bytový fond. Výsledkem byla výpověď pro správcovskou kancelář Mouřenínek, která měla na starosti byty v problémové lokalitě takzvaného brněnského Bronxu, kde je evidováno nejvíce dlužníků. Správcovská kancelář Mouřenínek podle zprávy neměla dostatečnou snahu zamezit vznikání dluhů, protože nenesla prakticky žádnou zodpovědnost. Spokojila se s tím, že pouze rozesílala upomínky a složenky, které problémoví nájemníci jednoduše vyhazovali do koše. Místo Mouřenínka teď od března funguje v problémové lokalitě vlastní městská organizace.

Za rok fungování nového systému radnice rozdala oproti předcházejícímu období dvojnásobek výpovědí z bytů a dvakrát častěji sráží dluhy nájemníků přímo z jejich sociálních dávek. Úředníci sice stále evidují dluhy přes 100 milionů korun, dlužníků je ale méně. Oproti loňsku jejich počet klesl o přibližně 500. „Přibylo těch, kteří zcela nebo zčásti splatili svůj dluh, na druhé straně ubylo těch, kteří ty složenky hážou do koše, takže ta platební morálka se zlepšila. Podařilo se nám zřídit příspěvkovou organizaci pro správu domů v tzv. Bronxu, která právě teď provádí kontroly po jednotlivých domech a bytech“ hodnotí první rok projektu starosta Šťástka. Právě obhlídky městských bytů, které začaly tento měsíc, by měly přinést zásadní výsledky. Zaměstnanci kontrolují stav nemovitosti a také řeší problémy nájemníků s nepřizpůsobivými sousedy. Na základě těchto výpovědí pak mohou zahájit řízení o výpovědi s nájemníky, kteří nejen, že dluží, ale také terorizují své sousedy hlukem a nepořádkem.

Další krok: domovníci

Tento měsíc radnice pomalu chystá výběrové řízení na domovníky do problémových domů. Podle představ radnice by se mělo jednat o obyvatele domů, kteří by se za úlevy na nájemném o dům starali a hlavně by hlídali, aby nájemníci například nevytvářeli ve vnitroblocích skládky odpadků. V případě, že by se objevily komplikace, by domovníci nahlásili problém na radnici, která by pak na základě jejich svědectví mohla dát nepohodlným nájemníkům výpověď. Podle všeho ale radnice v tomto plánu narazí na zásadní problém: obyvatelé, kteří by byli vhodní pro tuto funkci - ať se jedná o romské nebo neromské nájemníky - se obávají msty ze strany nepřizpůsobivých sousedů a ze strachu nechtějí tuto funkci vykonávat.

Úředníci jsou zatím v hodnocení výsledků nových zásad podle „Desatera“ zdrženliví. Radnice totiž ve svých postupech naráží na legislativní problémy, protože zákon se staví spíše na stranu dlužníků než za radnici. Například, přestože dá městská část neplatičům výpověď, soud, který ve většině případů následuje, nepovolí tyto nájemníky vystěhovat. Jedná se totiž často o rodiny s dětmi.

Další legislativní překážkou pro radnici je například i to, že město nemůže přes práh svého bytu bez svolení nájemníka. Kontroly tedy v tuto chvíli probíhají po dobrém a pouze se souhlasem obyvatel bytu. Problémoví nájemníci tak jednoduše kontrolorům neotevírají. Radnice proto plánuje na konec května velkou kontrolní akci společně s policisty a hlavně hygieniky a plynaři. Ti totiž na rozdíl od radnice mohou do bytu i bez přítomnosti nájemníka jen na základě podezření, že je v bytě například černá přípojka na plyn, nebo že hygienické prostředí ohrožuje zdraví vychovávaných dětí. Největší změny a dopady na nepřizpůsobivé nájemníky tak starosta městské části Libor Šťástka slibuje teprve v nejbližších měsících.