Opakovaně vydat tentýž text je eticky přípustné, rozhodla komise

Brno - Opakovaně vydat tentýž text je z etického hlediska přijatelné. Rozhodla tak zvláštní etická komise, jíž Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně svěřila prozkoumání případu dočasně odvolaného šéfa Katedry občanského práva Josefa Fialy. Autoři by však měli čtenáře upozornit na to, že text je staršího data a vychází znovu.

Vyplývá to z vyjádření komise, které poskytla Petra Nováková z tiskového odboru školy. Fiala čelil obvinění z toho, že opětovně vydal starší článek, jehož byl spoluautorem.

„Z pohledu obecného, komise považuje za eticky akceptovatelnou opakovanou publikaci vlastního textu. Otázkou odlišnou je, posuzování vědecké originality této opakovaně publikované práce,“ stojí v závěrech komise, která také rozhodla, že Fiala nemohl porušit etický kodex školy. Vytýkaný prohřešek se stal ještě před tím, než kodex vstoupil v platnost.

Děkanka Právnické fakulty Naděžda Rozehnalová už zřejmě rozhodla, jak bude v případě dočasně odvolaného šéfa katedry a uznávaného odborníka Fialy postupovat. Další kroky sdělí nejprve rektorovi univerzity, uvedla Nováková.

Rozehnalová Fialu v květnu dočasně odvolala do té doby, než se případ prošetří. Fiala musel opustit také pozici šéfa komise pro státní rigorózní zkoušky z občanského práva. Za uznávaného experta Fialu se postavily stovky studentů a akademických pracovníků.

Fialovi kritici tvrdí, že uznávaný expert v roce 2003 „recykloval“ a znovu vydal článek z časopisu Právník z roku 1990, jehož byl spoluautorem. Podle tiskového prohlášení pracovníků katedry to Fiala udělal po dohodě s druhým spoluautorem. Důvodem bylo to, že se téma stalo znovu aktuálním kvůli diskusím o podobě nového občanského zákoníku.

Kauzu údajného plagiátorství na brněnských právech rozpoutal text v Lidových novinách, který kromě sporného Fialova článku, zpochybnil původnost dvou studentských závěrečných prací. Jednu z nich Fiala vedl a druhou kontroloval. Pracemi se na podnět Masarykovy univerzity zabývala i policie. Autorka jedné z prací nedávno informovala, že její případ policie odložila. Absolventka pak podala trestní oznámení pro pomluvu a poškozování cizích práv.