Na Brněnsku se objevily kruhy v obilí

Šlapanice, Velešovice - Geometrické obrazce v obilí, tzv. agrosymboly, se objevily mezi Brnem a Rousínovem. V prvním případě se jedná o čtveřici kruhů nedaleko Velešovic na Vyškovsku, které jsou viditelné z dálnice i ze staré cesty z Brna do Vyškova. Druhý obrazec vznikl pod Žurání nedaleko Šlapanic. Jde o přímku, která je protnuta několika různě velkými kruhy a kružnicemi. V okolí ale není žádný vyvýšený bod, odkud by obrazec byl vidět v celé své kráse. Oba ornamenty zabírají plochu několika desítek čtverečních metrů.

Kruhy v obilí

Jako kruhy v obilí nebo jinak také agrosymboly jsou označovány jevy, kdy se v ploše osázené obilím nebo jinou zemědělskou plodinou vytvoří pravidelné geometrické obrazce polehnutím rostlin. Toto polehnutí nebylo způsobeno podle některých lidí mechanicky, ale zatím dosud neznámým vlivem. Podle odpůrců těchto teorií se jedná o lidský či přírodní výtvor.

(zdroj:Wikipedie)

Video Kruhy v obilí nedaleko Šlapanic
video

Kruhy v obilí nedaleko Šlapanic