Křtiny chtějí dostavět Santiniho chrám, jeho model je hotový

Křtiny - Chrám Jména Panny Marie ve Křtinách na Blanensku se možná po staletích dočká svého dokončení.  Jižní část chrámu s kaplí svatého Josefa totiž stále neexistuje. Plán konečné podoby chrámu po dostavbě je už hotový. Dokonce existuje přesný model, jak by měl chrám v budoucnu vypadat.

Chrám ve Křtinách postavil před dvěmi sty lety architekt Jan Blažej Santini. Podle původního plánu měla mít totiž rozsáhlá stavba vrcholného baroka dvě postranní kaple - svaté Anny a svatého Josefa. Ty by navazovaly na lodní část chrámu přes sloupcové chodby. Severní část byla sice dokončená, jižní část s kaplí svatého Josefa ale ani dnes není hotová a chrámu tak chybí téměř jedna třetina.

Barokní skvost do Křtin přiláká davy návštěvníků, kteří se chtějí na tuto kulturní památku podívat.

Video Reportáž Radany Kolčavové
video

Reportáž Radany Kolčavové

Křtiny chtějí chrám dostavět už dlouho, teprve nyní ale mají model, jak by měl chrám v budoucnu vypadat. „Po Santinim sice zbyl plán, nedá se podle něj ale řídit, protože se jedná o půdorysy a o jeden pohled. Proto jsme vycházeli z části ambitu, která je zrealizovaná,“ řekl architekt Zdeněk Fránek, který má dostavbu na starosti.

Místní farnosti se podařilo odkoupit od Mendlovy univerzity pozemky, na kterých plánují dostavbu uskutečnit. „Doufáme, že se nám konečně podaří dokončit chrám podle představ Santiniho,“ uvedl emeritní děkan Tomáš Prnka. Za úspěšné dokončení stavby se nedávno na jižní parcele uskutečnilo i procesí. „Bylo tady už procesí Božího těla, nejdůležitější procesí v celém církevním roce, aby to všechno dobře dopadlo,“ dodal farář Křtin Jan Peňáz.

Nejtěžší úkol ale farnost stále čeká. Ještě musí projednat dostavbu s památkáři a sehnat na dokončení chrámu peníze, které stále nemá. Rozšíření chrámu o jižní část přitom bude podle odhadů stát stovky milionů korun.