Jízda králů má nakročeno k zapsání na prestižní seznam UNESCO

Slovácko - Vlčnov, obec na moravském Slovácku, se vyznačuje bohatstvím nádherných krojů a udržováním lidových tradic. Ne náhodou je nazýván perlou Slovácka. Malá obec láká návštěvníky z celého světa svou lidovou architekturou. Zdejší folklorní slavnosti patří k nejnavštěvovanějším akcím svého druhu v České republice a zajíždí na ně také desítky zahraničních turistů. Vrcholem místních slavností je starý lidový zvyk Jízda králů. Dříve byla Jízda králů rozšířena po celé republice, dnes zůstala v původní podobě zachována pouze ve Vlčnově. A právě Vlčnov a Uherské Hradiště navštívili v těchto dnech zástupci organizace UNESCO z celého světa v rámci Dnů evropského dědictví.

Organizátorem setkání je starosta Vlčkova Jan Pijáček (ODS), který zároveň patří k předním iniciátorům usilujícím o zápis Jízdy králů na seznam kulturního nehmotného dědictví UNESCO: „Jízda králů by si zápis na prestižní seznam rozhodně zasloužila, jde o folklorní akci pořádanou už více než dvě staletí, která nemá ve světě obdoby,“ uvedl Pijáček. Podle něj je dobře, že se setkání představitelů UNESCO odehrává právě v regionu, kde má slavnost tak hluboké kořeny. Zajedno je s ním také starosta Uherského Hradiště Libor Karásek (ODS). Také on je velkým příznivcem místního folkloru: „Přestože Jízda králů není náplní naší konference, pro její propagaci je přínosné, že se scházíme právě na Slovácku. Naši hosté u nás stráví čtyři dny a každý večer jsme pro ně připravili bohatý kulturní program. Věřím, že neopakovatelná atmosféra našich tradic na zástupce UNESCO pozitivně zapůsobí a zapsání Jízdy králů na seznam se co nevidět dočkáme,“ uvedl Karásek.

Jízda králů má původ už v pohanské době. Mladí chlapci spolu soupeřili při vyhánění dobytka a nejlepší z nich se stal králem. Druhý původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Matyáš se podle pověstí při útěku maskoval do dívčích šatů. Slavnost je přirozenou součástí oslav křesťanských Svatodušních svátků, které se slaví padesát dní po Velikonocích.

Video Jízda králů ve Vlčnově
video

Jízda králů ve Vlčnově

Jízda králů ve Vlčnově

Slovácký verbuňk

Zástupce UNESCO Frank Proschan zatím nechce předjímat, jaké šance Jízda králů v boji o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví vlastně má. Zájemců z celého světa je totiž mnohem více. O jejich osudu rozhodne šestičlenný poradní orgán, který bude ustanoven letos v listopadu. Ten navrhne událost, která si zápis nejvíc zaslouží. Jejich doporučení pak musí posvětit ještě mezivládní výbor, tvořený zástupci čtyřiadvaceti států. Vítěze prestižního souboje pak výbor oznámí nejpozději v roce 2012.

Slovácko se přitom zápisem do seznamu UNESCO pyšní už několik let díky slováckému verbuňku, tradičnímu lidovému tanci. Tanečník nebo skupina za zvuku cimbálové hudby nejprve zazpívá krátkou píseň, poté srazí paty k sobě, tleskne rukama, dupne, plácne se do stehna a zavýskne. Tanec začíná velmi pozvolna, poté se zrychluje a tanečníci přidávají výskoky, podřepy nebo přeskoky. Na Slovácku se říká, že se verbuňk nedá naučit, že se místní chlapci rodí s verbuňkem v krvi.