Stavba Královopolských tunelů se dnes znovu rozběhla

Brno - Po třech měsících se dnes na stavbu zásadní brněnské stavby - Králopolských tunelů - vrací dělníci. Zastavil ji verdikt soudu, který jí zrušil stavební povolení. Dal tak za pravdu občanskému sdružení Velký městský okruh (VMO) Brno, podle kterého ministerstvo dopravy nedostatečně zdůvodnilo zamítavé stanovisko vůči námitkám lidí proti přílišnému hluku ze stavby. Před čtrnácti dny vydalo ministerstvo nové stavební povolení, které vyhovělo připomínkám občanů jen částečně. Pro stavbaře to ale znamená, že mohou dál prokračovat v práci. 

Právě dnes totiž nabylo nové stavební povolení právní účinnost. „Samozřejmě je jasné, že se dokončení stavby zpozdí, a to dokonce o půl roku. Místo před Vánocemi letošního roku budou tak tunely zřejmě zprovozněny příští rok v červnu,“ prohlásil ředitel výstavby Královopolských tunelů OHL ŽS Vladimír Macík. Škody, které firmám při stavbě vznikly, půjdou do desítek milionů.

Jenže škody, které nechají firmy uhradit investorovi, a zpoždění stavby, nejsou jediným problémem. Občanské sdružení VMO má i k novému stavebnímu povolení připomínky. Výhrady podle Karla Štěpaníka z občanského sdružení zůstávají k hlukovým limitům. „Ministerstvo chce hluk posuzovat podle norem platných v době kolaudace a podle hodnot během zkušebního provozu. Počet vozidel během zkušebního provozu, a tedy i hluk bude nepoměrně nižší než během plné zátěže,“ obává se Štěpaník a zvažuje, jestli se nebudou znovu bránit. Mají k tomu možnost znovu se obrátit na soud. Přitom už dříve jasně řekli, že nechtějí stavbě bránit, ale chtějí vedle tunelů normálně žít.

Video NO COMMENT: práce na Královopolských tunelech byly obnoveny
video

NO COMMENT: práce na Královopolských tunelech byly obnoveny

NO COMMENT: práce na Královopolských tunelech byly obnoveny

Vstup Barbory Žítkové ze stavby Královopolských tunelů

Ředitelství silnic a dálnic po zastavení stavby podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a žádalo o vydání rozhodnutí, které by zajistilo pokračování stavby. Soud ji však zamítl. Pro samotné pokračování stavby to však nebylo podstatné, protože ji předešlo nové stavební povolení ministerstva dopravy. Ředitel dodavatele stavby Macík přitom vzkázal občanům z okolí stavby: protihluková opatření se mohou posoudit až při plném provozu, když se stavba otevře autům. Pak se může znovu posoudit, zda se nebude měnit tak, aby lidé hlukem netrpěli.

Proti projektu místní obyvatelé protestovali téměř sedmnáct let. Samotná ražba tunelů začala na jaře 2007. Zpoždění způsobily specifické geologické podmínky - tunely se razily do nestabilních vrstev neogenních jílů, ale také protesty obyvatel okolních domů. Lidé se obávali toho, že ražba naruší statiku jejich domů.

Napojování Královopolských tunelů na plánovanou mimoúrovňovou křižovatku
Zdroj: ČT Brno
Autor: ČT Brno