Studenti „vybudovali“ pro epopej pavilony. V Moravském Krumlově

Moravský Krumlov - Přestože bude do konce roku převezen zbytek Slovanské epopeje z Moravského Krumlova do Prahy, snaží se radní malého města vymyslet způsob, jak jej na jihu Moravy udržet. Řešení dnes Krumlovským přijela představit pětice studentů liberecké architektury, kteří pro cyklus pláten Alfonse Muchy navrhli nové pavilony. Neřešili ale jen otázku místa pro epopej, ale i to, jak by se mělo městečko rozrůstat.

Cesta libereckých studentů architektury začala na začátku zimního semestru letošního akademického roku. Hledali vhodná témata pro svoje práce a mediálně propíraná kauza jim do hlav vehnala otázku „Kam patří Slovanská epopej Alfonse Muchy?“. A tak se pokusili na ni v rámci školních povinností odpovědět.

„Tématem se stal pavilon pro Slovanskou epopej v Moravském Krumlově. S nápadem jsme se obrátili na tehdejšího starostu města Jaroslava Mokrého a zakrátko poté jsme se s ním a dalšími lidmi sešli v Krumlově,“ popsal nedávnou historii Radek Suchánek, vedoucí ateliéru na Fakultě umění a architektury Technické univezity v Liberci.

0Jan Kurz se rozhodl galerii umístit do středu města, na náměstí. Koncept počítá se vznikem soliterních objektů, galerií, vytvářejících vlastní urbánní strukturu uvnitř města – „město ve městě“. Tyto abstraktní objekty jsou vystavěny na hře prostoru a světla.

Po půl roce dnes přijelo své nápady představit na radnici pět studentů. Krátce po třinácté hodině jejich veřejná prezentace začala a představili vskutku originální díla. Pro několik Krumlovských, představitele města a také Johna Muchu, který se zastavil po cestě z Ostravy, to bylo vlití optimismu do žil.

„Závěry našeho workshopu se dají shrnout do několika podstatných tezí. Jsme přesvědčeni, že epopej je přínosná pro život města Moravský Krumlov, ale zároveň si myslíme, že město samo o sobě nespasí. Moravský Krumlov, tak jako mnohá jiná střední a malá města, řeší otázky své identity a rozvoje (nejen ekonomického), protože stav, v němž se dnes nachází, se bezesporu nedá srovnat s jinými epochami, ve kterých mělo město zcela jinou pozici a význam,“ prohlásil Suchánek.

0Andrea Pujmanová situovala galerii do prostorů mezi zámkem a městem, kde vlastní galerií je podzemní objekt definující svou stopu, tento prostor.

A jak na prezentaci reagovali ostatní zúčastnění? John Mucha hned na samém začátku řekl, že si jeho dědeček Alfons Mucha namaloval skici pavilonu, který by si pro Slovanskou epopej představoval. „Nabídli jsme ji Praze, ale ta o ni neprojevila zájem. A já jsem si jistý, že by dnes stál o to, aby zůstala v Moravském Krumlově,“ prohlásil na prezentaci Muchův vnuk. Připomněl, že jeho dědeček namaloval podrobný plán, jak mají být plátna umístěna, a jak sám říká, bude na tom trvat. „Architektura pavilonu by měla být minimalistická se dvěma základními prostory. Jestli nedojde k opravdu důstojnému umístění v Praze, budu hledat místo, kde bychom umístili nejen epopej, ale i další díla z pozůstalosti po dědečkovi,“ dodal Mucha.

0Jakub Pleyer se rozhodl zastavět proluku dlouhým domem se sedlovou střechou a přispět tak k celistvosti urbánní struktury. Vznikl velkorysý prostor zapadající svým měřítkem do okolní zástavby.

Stávající starosta Tomáš Třetina (TOP 09) se ptal, zda byli studenti dobře seznámeni s územním plánem, protože některé z návrhů nepočítaly s historickými budovami kolem navržených pavilonů. Většina z nich se mu ale jeví jako velmi zajímavé a rád by je představil krumlovským zastupitelům. Ani jeden z nich přitom není přímo v zámku. „To byl samozřejmě náš záměr, abychom se tak vyhnuli případným právním sporům,“ vysvětlil Suchánek.

Bývalému starostovi Jaroslavu Mokrému (ODS), kterého před půl rokem představitelé školy s nápadem oslovili, by se líbilo centrum Alfonse Muchy na zámku a pavilon pro epopej mimo něj.

0Student Stanislav Pech se pokusil definovat nové hranice města, hradby, které by se staly jak obytným místem, tak galerií pro umístění Slovanské epopeje. Jedná se o lineární strukturu obklopující část města, kde vlastní struktura těží ze své polohy, tj. místa v těsné blízkosti města (je jeho součástí), tak pohledů do okolní krajiny.

Práce budoucích architektů mají ale pro Moravský Krumlov ještě jeden vzkaz. Město by se podle nich nemělo rozrůstat, ale zahušťovat neboli zintenzivňovat zástavbu v centru. „Uvědomujeme si mnohé problémy, které s touto tezí budou v rozporu nebo její realizaci budou znesnadňovat. Za překážky považujeme katastrofální zásahy v 50. letech, jež nahradily zástavbu zničenou bombardováním na konci války,“ dodal za studenty Suchánek.

Veřejná prezentace studentů liberecké architektury V Moravském Krumlově
Veřejná prezentace studentů liberecké architektury V Moravském Krumlově
Více fotek
 • Veřejná prezentace studentů liberecké architektury V Moravském Krumlově autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2415/241456.jpg
 • Návrh Jana Kurze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2414/241340.jpg
 • Jan Kurz, student architektury v Liberci autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2415/241411.jpg
 • Návrh Andrey Pujmanové autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2414/241334.jpg
 • Andrea Pujmanová, studentka architektury v Liberci autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2415/241410.jpg
 • Návrh Jakuba Pleyera autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2414/241336.jpg
 • Jakub Pleyer, student architektury v Liberci autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2415/241412.jpg
 • Návrh Stanislava Pecha autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2414/241344.jpg
 • Stanislav Pech, student architektury v Liberci autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2415/241413.jpg
 • Návrh Andrey Pujmanové autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2414/241333.jpg
 • Návrh Andrey Pujmanové autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2414/241331.jpg
 • Návrh Jakuba Pleyera autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2414/241338.jpg