Na škole, kde získal titul primátor, padl první vyhazov

Brno - Vysoká škola Karla Engliše, na které získal bakalářský titul Roman Onderka, odvolala z pozice prorektora vedoucího Onderkovy diplomové práce Jiřího Gajdošíka. Jak informovala MF DNES, reagovala tak na kritiku kvality primátorovy práce, za kterou si přes její zásadní nedostatky odnesl od Gajdošíka hodnocení za „A“. Navíc hodlá škola provést zpětnou revizi prací za poslední dva roky.

Najde tak pravděpdobně i další diplomové práce vedené bývalým prorektorem Gajdošíkem, které budou vykazovat stejné nedostatky jako práce Onderky. ČT jednu ve veřejně přístupně knihovně Vysoké školy karla Engliše našla. Je z toku 2007 a dokonce na stejné téma „Informační systém veřejné správy“, jaké zpracovával primátor. Literatury je v této bakalářské práci použito ještě méně, přesněji jedna kniha, tři webové stránky a jeden zákon. Přesto byla přijata a její autor získal bakalářský titul.

Přestože rektor školy Ladislav Zapletal nepřipustil, že by právě Onderkova práce nebyla v pořádku, Gajdošíka odvolal po mimořádném zasedání rady právě proto, že byl jejím vedoucím. Gajdošík tak musel opustit pozici prorektora pro studijní a pedagogickou činnost. V současné době je na týdenní dovolené.

Každoroční audit diplomových prací má zamezit dalším problémům

Své stanovisko k případu škola zaslala akreditační komisi a přislíbila v něm také to, že prověří všechny bakalářské práce z let 2009 až 2011. A chce tyto kontroly dělat i dudoucna. „Bude to mít na starost auditorská komise,“ vysvětlil rektor. 

Jak mohl Onderka získat za práci se základními nedostatky, jakými byl rozsah či citace bez uvedení zdroje, tak dobré ocenění, nechtěl rektor komentovat. Naznačil však, že on osobně by mu jej nedal. Diplomové práce, které zatím interní auditoři zkontrolovali, mají nedostatky, které však vyplývají z různých přístupů jednotlivých vedoucích prací, jak má práce vypadat. Týká se to především externistů.

Akreditační komise je s postojem školy spokojena. „Považuji to za solidní přístup. Nesnaží se kamuflovat, chtějí nastavit kontrolní opatření. Škola nás informovala, že udělala personální změny na místě prorektora, z nějž byl odvolán pan Gajdošík. Po dořešení kauzy s ním chce ukončit pracovní poměr,“ dodal Jiří Smrčka.

Gajdošík byl autoritou, ale Onderka se má řídit řádem školy

Citace ze studijního řádu školy

„Zásady pro vypracování bakalářské práce jsou stanoveny metodickou směrnicí“

Přesto zůstává otázkou, proč by měla odpovědnost za nedostatky v diplomové práci Romana Onderky zůstat jen na vedoucím práce Gajdošíkovi. Primátor sice tvrdí, že kdyby byl vedoucím své práce na nedostatky upozorněn, opravil by je. Jenže. Vysoká škola Karla Engliše podle rektora Zapletala studenty učí, jak diplomové práce psát už ve druhém ročníku studia. Každý student má k tomu ve veřejné knihovně k dispozici metodické pokyny, jimiž se má při zpracování práce řídit.

Navíc je ve studijním a zkušebním řádu školy vyvěšeném na webové stránce školy jasně napsáno, že „zásady pro vypracování bakalářské práce jsou stanoveny metodickou směrnicí“. A tak měl i Roman Onderka možnost nahlédnout do veřejně přístupné knihovny a zásady psaní bakalářských prací nastudovat. Zásady jsou totiž úzus, který stojí nad postojem nebo přístupem jednotlivých pedagogů k psaní diplomových prací a je třeba ho dodržovat. Bez výjimky. „Studenti taková pravidla dodržovat musí, jinak by jejich práce nebyla ani přijata,“ konstatoval neostřejší kritik Onderkovy bakalářky Antonín Slaný, který je prorektorem pro vzdělávací činnost na Masarykově univerzitě.

Vladimíra Dvořáková
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24