Novým rektorem Masarykovy univerzity bude muzikolog Mikuláš Bek

Brno – Novým rektorem Masarykovy univerzity v Brně byl zvolen stávající prorektor Mikuláš Bek. Šestačtyřicetiletý docent z filozofické fakulty na začátku září nahradí ve funkci současného rektora Petra Fialu, kterému v srpnu vyprší druhé funkční období. Nově zvolený rektor je v historii školy už dvaatřicátým v řadě. Prvním byl mezi lety 1919 až 1920 významný český ekonom a politik Karel Engliš.

Rektora volilo šestačtyřicet členů Akademického senátu Masarykovy univerzity (MU), ve kterém zasedá i osmnáct studentů. Ke zvolení kandidáta byl třeba souhlas nadpoloviční většiny senátorů. Přesto se Mukuláš Bek nestane rektorem automaticky jen na základě volby. „Právo jmenovat rektora má pouze prezident republiky,“ objasnila mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. Pokud se tak stane, bude Bek rektorem Masarykovy univerzity do roku 2015.

Rektor (z latinského rector magnificus, regere) je ve školství nejvyšší hodnostář vysoké nebo církevní školy. Dnes je jedním ze samosprávných orgánů univerzity, za kterou jedná a rozhoduje. Rektora veřejné vysoké školy jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu prezident republiky.

Video Nově zvolený rektor MU Mikuláš Bek o svých cílech
video

Nově zvolený rektor MU Mikuláš Bek o svých cílech

Volba kandidáta na post rektora nejžádanější vysoké školy v České republice byla vyhlášena 10. ledna. Současnému rektorovi Petru Fialovi končí mandát k poslednímu srpnu. Mezi kandidáty na funkci rektora Fiala tentokrát chyběl, kandidovat do třetího volebního období po sobě totiž nelze. Fiala bude muset opustit i své místo předsedy České konference rektorů.

Jména pěti adeptů na funkci prvního muže Masarykovy univerzity škola zveřejnila 11. února. Byli mezi nimi současný prorektor Mikuláš Bek, proděkan Lékařské fakulty MU Petr Dvořák, toxikolog Ivan Holoubek, současný kvestor Ladislav Janíček i bývalý rektor školy Jiří Zlatuška. Při první volbě 18. února postoupili do druhého kola Mikuláš Bek a Ladislav Janíček. Druhé kolo ale jednoznačný výsledek nepřineslo. Volba se tedy musela za týden zopakovat.

Masarykova univerzita: vzdělávací kolos i významný zaměstnavatel

Nového rektora teď čeká řízení druhé největší tuzemské univerzity a hospodaření s majetkem v hodnotě 10,5 miliardy korun. Kromě devíti fakult se dvěma stovkami kateder bude pod jeho patronátem studovat 44 370 studentů ve více než 1 300 studijních oborech. Škola nemá své fakulty jen v Brně, ale provozuje i univerzitní centrum v Telči a polární stanici na Antarktidě. Kromě toho je škola s necelými pěti tisíci zaměstnanci druhým největším zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji.

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (46 let)

0Ve vedení Masarykovy univerzity zastává funkci prorektora pro strategii a vnější vztahy. Působí v Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU, který vedl v letech 1999-2004. Ve své vědecké práci se zaměřuje na hudební sociologii a dějiny hudby 20. století. (Zdroj: Masarykova univerzita)

Jako rektor MU chce především klást důraz na kvalitu vzdělávání. Podle něj je nutné více rozlišovat mezi výbornými a průměrnými studenty. „Musíme lépe ocenit výkon od toho, co je jenom jakási forma přežívání,“ uvedl. Celkově chce ve vedení fakulty pokračovat směrem, který byl nastolen končícím rektorem Petrem Fialou.

Univerzita soupeřící „se starší sestrou pražskou“

Masarykova univerzita byla založena roku 1919. Posláním nové univerzity bylo, aby „žila, mohutněla a kvetla v ušlechtilém závodění se starší sestrou pražskou“, jak se píše v pamětní listině z roku 1919. Škola měla původně čtyři fakulty, do dnešní doby se jejich počet rozšířil na devět.

Univerzita od počátku nesla jméno muže, který se o její vznik zasloužil snad ze všech nejvíce, T. G. Masaryka. V letech 1960–1990 ale fungovala pod názvem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Po roce 1990 se vrátila k původnímu názvu a od té doby soustavně roste. Posledních několik let je podle počtu přihlášek nejžádanější českou univerzitou.