Druhý test půdy v Chropyni: jsou překročeny škodlivé látky, zdraví neohrožují

Chropyně - Půda v Chropyni, která byla čtyři dny zasypávána popílkem z mohutného požáru podniku na recyklaci plastů, je jen mírně zasažena nadlimitními hodnotami karcinogenů. Potvrdily to již druhé kontrolní testy, které si nechala obec zpracovat od další firmy. Ta sledovala kromě již poprvé prověřovaních uhlovodíků v půdě také jedovaté a nebezpečné dioxiny. Podle závěrů ale není pro obyvatele nejzasaženějších částí města, kteří museli být po čas požáru ze svých domovů evakuováni, škodlivá. 

„Podle rozborů provedených laboratoří Morava ze Studénky byly překročeny přípustné limity dioxinů. Naměřené výsledky ale jen slabě překračují hodnoty kritéria A odpovídající přirozenému obsahu těchto látek v přírodě, a znečištění tak není nebezpečné,“ uvedl starosta Chropyně Jaroslav Hloušek.

Lidé žijící v sousedství spáleniště tak nemusí nechat půdu odtěžit a mohou na svých zahrádkách běžně hospodařit. Po vyhodnocení všech výsledků vydá radnice Chropyně zprávu pro občany, plánuje také uspořádat besedu s odborníkem na hydrogeologii, který obyvatelům města zodpoví veškeré otázky.