Brno zbouralo památku protizákonně. Přesto možná demolici dokončí

Brno - Na místě domu č. 38 v brněnské Kamenné čtvrti dnes zůstává jen hromada cihel a polorozbořené obvodové zdi. Ze stanoviska Národního památkového ústavu (NPÚ), které odeslalo na magistrát, vyplývá, že dům jako památka nikdy neměl být zbourán. Výslovně to zakazuje památkový zákon. Město proto odeslalo na ministerstvo kultury žádost o vyjmutí objektu z památkové péče. Pokud ministerstvo žádosti vyhoví, demolici tím legalizuje a městu nehrozí žádný postih. Dům tak dostihla praxe, která není v Brně výjimkou.

„Podle zákona o památkové péči se má vlastník starat o památku a nemá ji dovést do stavu havarijního,“ řekl Martin Číhalík z NPÚ. Podle něj je paradoxní, že si městská část Brno-střed nechala vypracovat statický posudek, na jehož základě potom rozhodla o demolici.

Podle Číhalíka bylo chybou, že majetkový obor městské části nechal památku tak zchátrat. „Osobně se domnívám, že i tak by byla záchrana možná. Šlo jen o statické zabezpečení,“ dodal.

Video Podle NPÚ je povolení demolice fatální chybou
video

Podle NPÚ je povolení demolice fatální chybou

Městská část se zatím nechce vyjadřovat k tomu, zda některý z úředníků pochybil. „ Čekáme na stanovisko odboru památkové péče magistrátu, což je pro nás nadřízený orgán, který věc prošetřuje. Na zjištění potom budeme reagovat,“ uvedl mluvčí Brna-střed Roman Burián.

Sankce hrozí městské části i úřednici, která stavební povolení vydala

Podle vedoucího odboru památkové péče magistrátu Martina Zedníčka je chybou, že si stavební úřad nevyžádal stanovisko památkářů. „To by měl přitom udělat vždy, pokud se jedná o památku. Seznam památek má stavební úřad k dispozici, znamená to, že si daný referent neověřil, jestli stavba je nebo není památkou,“ uvedl.

Případ nyní prošetřuje odbor územního a stavebního řízení. Jako jediný orgán pravomoc vydané povolení zrušit, pokud odhalí pochybení při jeho vydání. Odbor také může rozhodnout o udělení sankcí proti úřednici, která stavební řízení vedla. „Dále by mohl saknci dostat majetkový odbor Brna-střed za to, že se o památku nestaral. Maximální výše sankce jsou dva miliony korun,“ vysvětlil Zedníček.

Nyní je demolice zastavena. Torzo domu bude na místě do té doby, než se prošetří postup stavebního úřad a než se ministerstvo kultury vyjádří k vyjmutí domu z památkového fondu. „Vyjmutí by ve výsledku umožnilo dokončení demolice. Pokud to nevyjmou, budou dům nejspíš muset ze starých cihel znovu postavit,“ vysvětlil Číhalík. Nová stavba už nebude původní památkou, ale pouze její replikou.  

Lidé chtěli dům zachránit. Město jej ale odmítlo prodat

Zchátrání památky se přitom mohlo město vyhnout. Lidé z Kamenné čtvrti se dlouhá léta snažili o jeho koupi nebo dlouhodobý pronájem. „Vím, že i v dezolátním stavu o to lidé měli zájem, ale město jim nevyhovělo,“ uvedl jeden z místních. Více než deset let byla památka bez nájemníků a chátrala.

„V jiných městech tyhle unikátní soubory staveb mizí a udivuje mě, že je město nechrání, a naopak je nechává takto skončit,“ řekl před časem architekt a místní obyvatel Petr Hurník.

Po památce v Kamenné čtvrti zůstala jen hromada cihel
Zdroj: ČT Brno
Autor: ČT Brno