Obce v okolí Mikulčic souhlasí se stavbou silnice R55

Mikulčice - Asi dvacítka lidí přišla na dnešní veřejné připomínkování vlivu rychlostní silnice mezi Rohatcem a Břeclaví na životní prostředí. Plánovaný úsek je součástí kontroverzní silnice R55, jejíž stavbě u Bzence dlouho bránili ochránci životního prostředí. Veřejné připomínkování v Mikulčicích ale probíhalo navzdory očekávání velmi klidně, okolní obce stavbu vítají. Navíc podle hodnocení Natura 2000 silnice negativně neovlivní tamní lužní lesy nebo vodní ptactvo.

Veřejné setkání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, kraje a obcí v okolí daného úseku mělo lidem představit, jak bude silnice vypadat a především jaký vliv bude mít na prostředí. „Případný vliv se snažíme minimalizovat. U silnice se použijí protihlukové stěny, mosty se udělají tak, aby po nich mohli migrovat drobní živočichové,“ popsal projektant Jiří Boháč.

Projektant Jiří Boháč o R55

„Silnice R55 bude kopírovat silnici I/55, bude pokračovat za křížením železniční trati v Rohatci, odtud se napojí na obchvat Hodonína. Dále pak povede přes Mikulčice k obchvatu Břeclavi. Křižovatky budou mimoúrovňové a režim na R55 by měl připomínat dálnici, a to včetně dálniční kanalizace a značek.“

Podle zpracovatele hodnocení Natura 2000 Jiřího Bakeše nebude plánovaná komunikace výrazně ovlivňovat prostředí Hodonínské Doubravy. „Jde o lužní lesy, netopýry, roháče a především o ptáky vázané na vodní systém jako jsou čápy a ledňáčci. Z pohledu Natury 2000 nebyl shledán žádný negativní vliv,“ řekl Bakeš.

Výhodou je to, že se R55 postaví na zemědělské půdě ve stejném koridoru jako stávající silnice. „Navržená komunikace je v souladu s připravovanými zásadami územního rozvoje jižní Moravy. Dále ale budeme sledovat, jak se budou dodržovat podmínky ve vztahu k Hodonínské Doubravě,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí Jihomoravského kraje Anna Hubáčková. Stavbu schvalují i starostové okolních obcí, jejichž cílem je především dostat dopravu mimo obytnou zástavbu.

Silnice R55 má spojit Otrokovice s Břeclaví. Nyní osobní auta i kamiony jezdí po silnici, která vede přes dvacet obcí. Na silnici R55 netrpělivě čekají i místní, kteří si stěžují na nadměrný hluk a provoz.