Hodonínské zastupitelstvo zrušilo i náhradní jednání

Hodonín - Ani náhradní jednání, které mělo dokončit pondělní jednání hodonínského zastupitelstva, se neuskutečnilo. Šestnáct zastupitelů, kteří na náhradní schůzi dorazili, raději neschválili program zasedání. Přestože v daném počtu byli usnášeníschopní, zvítězily u nich obavy z toho, že by schválená rozhodnutí opozice napadla u soudu. Podle opozičních zastupitelů nebylo dnešní náhradní jednání svoláno v souladu se zákonem o obcích. Ve výzvě vedení obce opozice napsala, že je ochotná výsledky dnesšního zasedání napadnout u soudu.

„Otevřeně říkám: nejsem právník a bojím se, je mi to líto, rád bych schvaloval, ale nemám na to v tuto chvíli odvahu,“ řekl v úvodu zasedání zastupitelstva místostarosta Hodonína Jaromír Hýbner (Změna). Podobně jako on se výhrůžky dvanácti opozičních zastupitelů zalekli i ostatní. Program jednání nebyl schválen, všech 16 přítomných zastupitelů se zdrželo hlasování. Zasedání proto bylo rozpuštěno.

„Je mi to líto, nové zastupitelstvo už řádně svolám v nejbližším možném termínu - určitě ještě v červenci. Hned jak zjistím, jak mají zastupitelé dovolené, aby nás tu byl dostatek. Zasedání nemůže počkat až do září,“ slíbil občanům po zasedání starosta Jiří Mráka (ČSSD).

Opozice trvá na svém - jde o porušení zákona. Podle koalice není výklad zákona jasný

„Jedná se o porušení zákona o obcích, protože v pondělí proběhlo řádné zastupitelstvo, které se sice ukončilo předčasně, ale bylo usnášeníschopné. Proto tedy nemůže být svoláno náhradní,“ uvedla opoziční zastupitelka Alena Venhodová (ODS). Podle ní by měl starosta svolat novou schůzi, třeba se stejným programem. „Konzultovali jsme to i s právníky a ti se shodli, že nejde o legitimní postup,“ doplnila Venhodová. Dvanáct opozičních zastupitelů dokonce sepsalo výzvu adresovanou vedení města, ve které svůj nesouhlas vysvětlují a upozorňují na možné následky - tedy na napadení schválených bodů u soudu. 

Z výzvy 12 opozičních zastupitelů

„Zároveň Vás upozorňujeme na to, že proběhne-li přes tyto oprávněné připomínky jednání, svolané tímto způsobem, veškerá jeho usnesení mohou být oprávněně zpochybněna jako neplatná. To by nepochybně v důsledku poškodilo zájmy Města a jeho občanů mnohem více, než legitimní svolání řádného jednání městského zastupitelstva, byť s několikadenním zpožděním, ale v souladu se zákonem.“

Toho se koaliční zastupitelé zalekli a město se ještě před zasedáním obrátilo na ministerstvo vnitra. „Ani na základě vyjádření ministerstva nelze učinit jednoznačný závěr o zákonnosti či případné nezákonnosti čtvrtečního svolaní zastupitelstva. S definitivní platností by rozhodoval až soud,“ uvedl místostarosta. Na doporučení právničky města ale raději koalice ustoupila.

Jednat se mělo o rozpočtu, důležité dotaci pro hodonínský hokejový klub nebo o prodeji bytů. „Lidé už složili nemalé finanční zálohy, ale tím, že se to neprojednalo, tak jsou jim peníze zadržovány a vrátí se jim, teprve až se prodej projedná. Pro některé to může znamenat značné nepříjemnosti,“ doplnil místostarosta. Starosta Mráka občanům, kteří na jednání přišli, slíbil, že další řádné zastupitelstvo svolá do měsíce.

Starosta Hodonína Jiří Mráka (ČSSD)
Starosta Hodonína Jiří Mráka (ČSSD)
Více fotek
  • Starosta Hodonína Jiří Mráka (ČSSD) autor: ČT Brno, zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2683/268227.jpg
  • Jednání hodonínského zastupitelstva autor: ČT Brno, zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2683/268225.jpg
  • Na jednání hodonínského zastupitelstva přišlo hodně lidí autor: ČT Brno, zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2683/268229.jpg
  • Místostarosta Hodonína Jaromír Hýbner (Změna) autor: ČT Brno, zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2683/268226.jpg