Padající skály ohrožují obyvatele Bosonoh

Brno-Bosonohy – Už sedm let vycházejí obyvatelé ulice Práčata v městské části Brno-Bosonohy s obavami na dvorek. Skála nad jejich domy postupně zvětrává a kameny z ní padají na jejich pozemky. V minulosti dokonce jeden z nich proletěl jedněm z obyvatel až do kuchyně. Město na sanaci skalního masivu získalo peníze z evropských fondů. Teď mu ale hrozí, že je nebude moci použít, projekt je totiž zablokován.

Sanace skalního masivu nad rodinnými domky je v polovině. Stavební firmy při něm skály zalily vrstvou betonu, která měla zajistit, aby padající kameny dál neohrožovaly obyvatele ulice Práčata. V betonovém sarkofágu zůstaly trubky, které mají odvádět vodu ze skály, aby nedocházelo k jejímu dalšímu narušování. Dosud byla voda svedena do kanalizace jednotlivých domů, odkud se dostávala dál. Jenže u zbývající poloviny domů není kapacita kanalizace dostatečná. Protjekt proto počítal s tím, že odvodňovací kanál vodu odvede do kanalizace na ulici. Kanál má vést přes několik pozemků. Jenže majitelé se nedohodli na společném postupu. Radnice se dál pokouší vyjednávat. Pokud by ale k dohodě nedošlo, nemohla by slíbené peníze na projekt použít.

Sanace skály měla pokračovat příští rok na jaře a mělo při ní být zabezpečeno 5–6 domů. „Projekt je za této situace nepoužitelný,“ stěžuje si radní Bosonoh Ivan Nečas. Za blokací projektu stojí právě jedna z majitelek dotčených nemovitostí, které se nelíbí zásah do vlastnických práv ani estetické provedení zabezpečení.

Padající kameny přitom za několik let způsobily obyvatelům ulice nemalé škody – rozbitá okna, terasy, přístřešky, ale nejen to. Kvlůli hrozícímu nebezpečí museli někteří z nich omezit i pohyb na dvorku. Náklady na sanaci masivu v minulosti odhadovali zástupci města na 20–30 milionů korun. Pokud nebudou moci použít peníze z fondů EU, nezbude jim než hledat peníze z jiných zdrojů nebo celý projekt přepracovat.