Moravští poutníci se mohou vydat po Svatojakubské cestě

Brno - Svatojakubská cesta do španělského Santiaga de Compostela patří vedle cesty do Říma a Jeruzaléma k nejvýznamnějším poutním cestám v Evropě. UNESCO tuto poutní cestu zařadilo v roce 1983 do seznamu světového kulturního dědictví. Z Brna vede nově otevřená Svatojakubská cesta po značkách Klubu českých turistů s návazností na oblast Weinviertel v Dolním Rakousku. 

V českých krajích České republiky vede několik tras Jakubských cest, které navazují na trasy Jakubských cest v Německu. Trasy vedou severojižním směrem přes Prahu a z ní na jih k Českému Krumlovu a na západ a jihozápad směrem na Železnou Rudu a Všeruby.

Z Moravy vede Svatojakubská cesta přes Rakousko. Pro vytvoření této trasy bylo potřebné vyznačit pásovým značením Klubu českých turistů úplně novou trasu mezi obcí Popice, kde končila červená značka vedoucí hřebenem Pálavských vrchů z Mikulova, a městem Brnem, kde do konce roku 2010 neexistovala žádná značená trasa pro pěší turisty.

Značky Svatojakubské cesty s lasturou
Značky Svatojakubské cesty s lasturou

Celkově je na jižní Moravě vedeno cca 180 km tras, které navedou poutníky do Santiaga de Compostela ze všech stran jižní Moravy. Můžete vyrazit např. z oblasti Moravského krasu, z Bučovic, z Brna nebo Ivančic. Vizualizace trasy a nástupních míst naleznete na www.jakubskacesta.cz.

U Mikulova navazuje trasa na už dříve otevřenou část Svatojakubské cesty v dolnorakouské oblasti Weinviertel. Tato trasa vede od hraničního přechodu Mikulov/Drasenhofen přes okresní město Mistelbach až ke Kremži (Krems/Mautern) u Dunaje. Zde bylo nově vyznačeno 162 kilometrů tras pro pěší turisty. Postupně bude trasa vybavena uměleckými artefakty s logem Svatojakubské cesty – lasturou hřebenatky. 

Značení do Santiaga de Compostela
Značení do Santiaga de Compostela

Svatojakubská cesta symbolizuje misijní cestu sv. Jakuba takřka před 2 000 lety z Jeruzaléma na Pyrenejský poloostrov. Tento světec, jenž se stal patronem poutníků, byl v roce 44 po Kristu uvězněn a sťat mečem. Podle legendy bylo jeho tělo převezeno do země, kde působil jako misionář, a pohřbeno v nejzápadnějším cípu poloostrova, na místě, kde dnes stojí město Santiago de Compostela. V Evropě je nyní bezpočet variant Svatojakubské cesty, spojujících kostely zasvěcené sv. Jakubovi, ale i jiná významná místa duchovního charakteru. 


Poutníci, kteří se na cestu do Santiaga de Compostela vydají, si mohou pořídit český credencial, což je jakýsi průkaz poutníka. Do něj si poutníci zaznamenávají svoji cestu - dostávají razítka v kostelích při cestě nebo v ubytovnách, kde přespávají. 

Video Juraj Flamik z Nadace Partnerství o Svatojakubské cestě
video

Juraj Flamik z Nadace Partnerství o Svatojakubské cestě

Poutní cesty jsou podle Juraje Flamika z Nadace Partnerství velmi populární především v západní Evropě nebo Polsku. „Poutní turistika se stala novým stylem putování. Je to spojení poznání s duchovním rozměrem. Svatojakubská cesta se začala šířit od Compostely přes Francii do celé Evropy. Trasy jsou zejména v Německu nebo Polsku,“ uvedl Flamik.