Nová hráz zkrotila Lužnici na Třeboňsku

Tábor - Hráz, která zachytí až tisíciletou vodu. Tak zněl úkol pro stavitele nové hráze na Lužnici -Nové řece, která by měla před velkou vodou ochránit všechny obce v povodí Lužnice na Třeboňsku. Hráz stála dvě stě milionů korun. Během výstavby do ní bylo vloženo několik tisíc ocelových výztuží. Starou hráz vzala před šesti lety povodeň, tato nová je první stavbou financovanou z programu ministerstva zemědělství.

Před šesti lety velká voda naplnila koryto Nové řeky. Hráz ze 16. století běsnění živlu neodolala a protrhla se. „Tím protržením se voda dostala do oblasti Třeboňska a způsobila obrovské škody. Velkou vodu zadržel až rybník Rožmberk,“ vzpomíná na tehdejší dramatické události starosta Třeboně Jan Váňa. „Zjistili jsme, že rybník zadržel 42 milionů kubíků vody,“ připomíná ředitel Povodí Vltavy České Budějovice Zdeněk Zídek.  

První etapa rekonstrukce hráze tu začala v roce 2003. Opravily se tři kilometry. Před dvěma lety řeka pohrozila znovu. Zrekonstruovat se musela i zbylá část. „V téhle oblasti byl objem povodňové vlny větší, než v roce 2002,“ uvádí pro srovnání Zdeněk Zídek.

Výstavba protipovodňových opatření na Třeboňsku pokračuje. Dnes tu zahájili další. Rozdělí průtoky mezi starou a novou řekou. Novořecká hráz, která zachytí až tisíciletou vodu, je první dokončenou stavbou financovanou z programu ministerstva zemědělství. „V tom programu máme připraveno zhruba 14 miliard korun,“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Státní rozpočet pokrývá většinovou část výstavby těchto protipovodňových děl,“ potvrzuje generální ředitel Povodí Vltavy Jan Slanec.  

Hráz zpevněná čtyřmi a půl tisíci ocelových výztuží teď ochrání všechny obce v Povodí Lužnice na Třeboňsku. Pro Povodí Vltavy je to letos první dokončená stavba. Pracuje na dalších čtrnácti stavbách v jihočeském regionu a v Praze.