První velká investice do tržnice v Holešovicích prošla pražským zastupitelstvem. Město opraví burzu masa

Rekonstrukci budovy masné burzy v Pražské tržnici v Holešovicích schválilo městské zastupitelstvo. Magistrát tedy může vypsat zakázku, předpokládá, že oprava zchátralé budovy bude stát maximálně 185,6 milionu korun. 

Burza masa v Pražské tržnici
Zdroj: ČT24 Autor: Milan Dolejší

Náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek (Praha sobě) zdůraznil, že oprava bývalé burzy masa v tržnici – která původně vznikla jako městská jatka – je první velkou investicí do areálu.

„Burza je v havarijním stavu a dlouhodobě uzavřena. Rekonstrukce se chystala několik let, nyní se nám podařilo sehnat všechna povolení, proto chceme vypsat zakázku na opravu této honosné budovy,“ podotkl Vyhnánek.

Masná burza prošla v minulosti již několika úpravami, které ale jejímu stavu nepomohly. Ve velmi špatném stavebně-technickém stavu je především jižní přístavba a nástavby objektu. Jižní přístavbou byla odstraněna původní jižní stěna, proto se síly koncentrovaly do zbývajících pilířů u navazujících stěn. V místech bývalé jižní stěny jsou patrné statické poruchy. Navíc jsou v dřevěných konstrukcích dřevokazné houby.

Sál budovy burzy masa v Pražské tržnici
Zdroj: ČT24
Autor: Milan Dolejší

Vybraná firma provede mimo jiné bourací práce, postará se o základové a další konstrukce, opraví podlahy a povrchy vnitřních stěn a vybuduje nové rozvody. Provede rovněž klempířské práce a zrestauruje vnitřní výzdobu, štuky, kamenné a zámečnické prvky nebo dveře. Zrekonstruuje také venkovní plochy a oplocení. Po dokončení oprav by měla být v masné burze restaurace. 

Příslib celkové rekonstrukce

Praha slibuje i celkovou rekonstrukci Pražské tržnice, kde chátrají i další objekty. V patnáctiletém horizontu město do areálu investuje dvě až tři miliardy korun. Rozšířena bude možnost vstupu, vysázena nová zeleň a dešťová voda bude zachycována do podzemních nádrží.

Ústřední jatka královského hlavního města vznikla u Vltavy v Holešovicích na konci 19. století. Svému původnímu účelu sloužila devět desetiletí, v 80. letech se ale změnila v tržnici. Areál je památkově chráněný, dlouho však chátral. Praha jej v 90. letech pronajala, v poslední době vedla s nájemcem spory, které vyvrcholily převzetím areálu městem, které jej nyní spravuje samo.