Do širšího centra Prahy budou moci jen nákladní auta a autobusy vyrobené od roku 2013

Do centra Prahy nebudou od července 2022 moci starší nákladní auta a autobusy. Vjezd vozidel nad 3,5, respektive 6 tun podle připravovaného předpisu, který schválila městská rada, bude podmíněn splněním emisní normy EURO VI, v současnosti musí těžká vozidla v centru Prahy splňovat EURO IV.

Nová pravidla pro vjezd nákladních vozidel do širšího pražského centra začnou platit 1. července 2022, v praxi budou znamenat, že do města nebudou moci nákladní vozidla a autobusy vyrobené před rokem 2013.

Podle materiálu, který prošel radou, jsou důvodem pro zpřísnění emisních požadavků na vjezd do širšího centra zvyšující se požadavky na kvalitu ovzduší a také zlepšující se parametry spalovacích motorů.

„Považujeme za žádoucí podmínit budoucí udělování souhlasů k vjezdu do obou zón zpřísněním požadavků na emisní kategorii předmětných vozidel,“ stojí v dokumentu.

V Praze existují dvě zóny s omezením pro autobusy a nákladní vozy. První zahrnuje historické centrum, kam nesmí nákladní auta nad 3,5 tuny ani autobusy vjíždět v pracovní dny od 8 do 18 hodin, pokud nemají výjimku. Druhá zóna zahrnuje další rezidenční oblasti od Bubenče po Braník a od Smíchova po Vršovice, kam mohou jen nákladní auta do šesti tun. Doplňujícím omezením je emisní limit.

Doprava je v Praze největším znečišťovatelem ovzduší. Zastupitelstvem loni prošel závazek snížit emise oxidu uhličitého o 45 procent do roku 2030, o další dvě dekády později má být metropole uhlíkově neutrální. Počítá se s nákupy energií z obnovitelných zdrojů, omezením topení pevnými palivy i podporou dopravních prostředků s jinými než spalovacími motory.

Norma EURO VI pro nákladní vozy nad 3,5 tuny a autobusy je účinná od roku 2013, připouští 1,5 gramu oxidu uhelnatého na kilowatthodinu, 0,4 gramu oxidů dusíku a 0,01 gramu pevných prachových částic. Dosud v Praze tolerované EURO IV připuští až 3,5 gramu oxidů dusíku a o setinu gramu více prachových částic.