Místo tantiém vyplatí Praha členům dozorčích rad svých firem jen stanovené odměny

Podle nových pravidel, které schválili pražští radní, nebudou firmy ve stoprocentním vlastnictví hlavního města vyplácet členům svých dozorčích rad podíly ze zisku (tantiémy), ale jen pevně stanovenou měsíční odměnu. Ta se bude pohybovat pro řadového člen mezi osmi a 25 tisíci korunami. Radní se také dohodli na několika dalších bodech včetně zrušení tendru na dostavbu Průmyslového paláce.

Zdeněk Hřib
Zdroj: ČTK Autor: Michaela Říhová

Nejvyšší odměny podle dokumentu přísluší členům dozorčí rady dopravního podniku, kde předseda rady dostane 29 tisíc korun měsíčně, místopředseda 27 tisíc a řadový člen 25 tisíc korun. U firem Operátor ICT, Pražská vodohospodářská společnost (PVS), Pražské služby, Technická správa komunikací a Technologie hlavního města Prahy to bude 25 tisíc korun pro předsedu, 23 tisíc pro místopředsedu a 21 tisíc pro člena.

Další firmy mají částky stanoveny na patnáct, třináct a deset tisíc korun. Pouze u společnosti Pražská plynárenská holding pravidla stanovují odměny na deset tisíc, devět tisíc a osm tisíc korun. Firma nyní nevykazuje žádnou činnost a členy jejich dozorčích rad jsou uvolnění zastupitelé, kteří ze zákona odměnu nedostávají. Město v minulosti zvažovalo, že společnost zruší nebo že ji použije jako základ pro zvažovaný koncern městských firem, rozhodnuto zatím nebylo.

Materiál stanovuje také odměny členů výborů pro audit, které mají zřízeny dopravní podnik, Pražská plynárenská holding, PVS a Pražské služby.

Radní schválili další novinky

Pražští radní se také dohodli na tom, že si magistrát nechá vypracovat dokument, který sjednotí a popíše vlastnosti prvků umisťovaných a používaných ve veřejném prostoru. Cílem takzvaného katalogu doporučených prvků je snížit variace košů, laviček či dlažby.

Kromě zlepšení a sjednocení podoby prostranství to má přinést snížení nákladů. Podle pravidel se budou rozhodovat úředníci či politici při rozvoji veřejných prostranství. Materiál připraví Institut plánování a rozvoje (IPR) do konce roku 2021.

Dalším schváleným bodem je zánik pražské příspěvkové organizace Technická správa komunikací (TSK) k letošnímu 30. červnu. Důvodem je fakt, že její činnost převzala stejnojmenná akciová společnost vlastněná městem. Zrušení musí ještě projednat zastupitelé. TSK má na starosti mimo jiné správu a opravy silnic, chodníků či mostů a má zhruba 400 zaměstnanců.

Radní se také dohodli na zrušení veřejné zakázky na stavební dozor pro dostavbu vyhořelého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti. Důvodem je stížnost jednoho z uchazečů, firmy Inženýring dopravních staveb, na podmínky zakázky. Úředníci dali stěžovateli za pravdu. Tendr byl vypsán v minulém volebním období a byl doprovodnou zakázkou k hlavní soutěži na dostavbu paláce.