Kraj vyhodil firmy, které měly rekonstruovat chebskou nemocnici. Dostavba se tak ale prodraží

Karlovarský kraj vyhodil sdružení firem, které rekonstruovalo chebskou nemocnici. Téměř půlmiliardová zakázka se zpožďovala, provázely ji spory mezi zhotovitelem a krajem a nakonec se práce prakticky zastavily. Po odstoupení od smlouvy se ale přestavba nemocnice zdrží ještě více, protože bude potřeba vybrat nového dodavatele. Krajští představitelé navíc připustili, že se dokončení opravy i prodraží.

Video Události v regionech (Praha)
video

Události v regionech: Dostavba chebské nemocnice se prodraží

Když v roce 2017 rekonstrukce chebské nemocnice začínala, platil termín dokončení v říjnu 2019. Čím blíže ale tento termín byl, tím se stupňovaly problémy. Zhotovitelské sdružení již v létě dalo najevo, že by chtělo odstoupit od smlouvy, odkazovalo na údajné chyby v projektu a chtělo od kraje navýšení ceny a prodloužení termínu. Kraj to původně odmítl, ale nakonec od smlouvy odstoupil sám.

„Rada Karlovarského kraje na svém mimořádném jednání schválila odstoupení od smlouvy se  družením ESB-VCES Nemocnice Cheb z důvodu dlouhodobého nepokračování ve stavbě, z důvodů dlouhodobých termínových problémů a několikanásobného porušení smlouvy,“ uvedl náměstek hejtmanky Dalibor Blažek (HNHRM).

Soutěž na nového dodavatele vyhlásí kraj až kolem poloviny příštího roku. „V tuto chvíli zadáme úpravu projektové dokumentace, ze které musí být vyčleněno, co už bylo uděláno a co se udělat musí,“ doplnil Blažek. Krajské vedení očekává, že se dostavba prodraží, protože ceny stavebních prací od roku 2016, kdy proběhla původní soutěž, vzrostly. 

Kraj po dodavateli už v průběhu roku vymáhal penále za zpoždění stavby v řádu asi 80 milionů korun. Pravděpodobně bude také vymáhat ztrátu, která kraji vznikne tím, že se stavba bude muset soutěžit znovu a zřejmě za vyšší cenu. Celý spor tak nejspíš skončí u soudu.

V chebské nemocnici vyrostl už nový pavilon A1 a radikální přestavbu měl prodělat i původní pavilon B. Jenže kvůli pozastavené stavbě žije nyní personál krajské nemocnice v nejistotě a v provizorních podmínkách. I proto se hejtmanství rozhodlo, že místo dalších jednání smlouvu ukončí.