Nový systém ve Zlíně sleduje stav hladiny řeky. V případě nebezpečí informuje obyvatele

Město Zlín obnovilo a rozšířilo systém, který varuje před povodněmi. Za více než patnáct milionů korun instalovalo bezdrátové obousměrné hlásiče, srážkoměr nebo integrovaný hladinoměr, a to i do místních částí. Chce tak rychleji reagovat a předejít krizovým situacím, jako jsou povodně nebo rychlé rozšíření informací typu metanolové kauzy.

Video Protipovodňový systém ve Zlíně
video

Zlín má nově lepší ochranu před velkou vodou

Zdroj: ČT24

Na povodně v roce 1997 nebyli ve Zlíně připravení. Strážníci kontrolovali stav vody v terénu osobně. Nyní je vše automatizované. Systém při zjištění nebezpečné výchylky vody v korytu řeky pošle signál do centrály městské policie a spustí varovné hlášení pro obyvatele města.

Město pořídilo 368 nových bezdrátových obousměrných hlásičů, srážkoměr a integrovaný hladinoměr na řece Dřevnici v místní části Zlín-Malenovice. Součástí systému jsou i digitální povodňové plány pro třicet obcí na Zlínsku. Celkové náklady projektu přesáhly 15,5 milionu korun a ze sedmdesáti procent je pokryla evropská dotace.

Varovný systém se osvědčil při regionálních kauzách

Město je nyní schopno lépe předvídat vývoj situace a rychleji reagovat. Hlásiče budou fungovat i v místních částech. „Dají se tam používat i jako místní rozhlas pro informování obyvatelstva, nejen pro krizový stav,“ uvedl náměstek primátora Ondřej Běták (STAN). Své opodstatnění prokázal varovný systém například i při informování o nebezpečí metanolu v regionu nebo afrického moru prasat.

Město má v rámci protipovodňového varovného a monitorovacího systému 1050 hlásičů, pět elektronických hlasových sirén, čtyři digitální převaděče signálu, čtyři hladinoměry řek a tři srážkoměry.