V Karviné se bude lépe dýchat. Teplárna vypouští o polovinu méně prachu

Teplárna Karviná významně snížila množství do ovzduší vypouštěných škodlivin. Emise oxidů síry poklesly zhruba o tři čtvrtiny, množství oxidů dusíku a prachu zhruba o polovinu ve srovnání s průměrnými hodnotami z let 2008 až 2010. Modernizace zařízení, které provozuje společnost Veolia Energie ČR, stála 650 milionů korun. Takzvaná ekologizace začala před čtyřmi lety.

Video Události
video

Události: V Karviné by mohli dýchat čistší vzduch

Teplárna Karviná společně s Teplárnou ČSA zásobuje teplem a teplou vodou 50 000 domácností a školy, nemocnice, úřady či průmyslové podniky v Karviné, Havířově a okolních obcích. 

Podle výrobního náměstka Martina Adamiece bylo nejnáročnější přizpůsobit technologii z 50. let minulého století novým podmínkám, které stanovuje legislativa pro ochranu ovzduší. „Museli jsme se vypořádat s prostorovými problémy i konstrukčním řešením kotlů, které nám poskytlo jen velmi omezené možnosti řešení systému denitrifikace,“ uvedl Adamiec.

Po denitrifikaci, tedy snížení emisí oxidů dusíku, splňuje teplárna limit, který je pro oxidy dusíku 200 miligramů na metr krychlový (dříve to bylo 650 miligramů).

Na každém z kotlů podnik upravil spalovací proces především instalací nízkoemisních hořáků a seřízením spalovacího vzduchu. Další opatření spočívalo v optimálním dávkování aditiva - směsi vody a močoviny - do kouřových plynů v kotli.

„Splňujeme nyní nejpřísnější ekologické limity stanovené českou a evropskou legislativou i krajskými předpisy.“

Tomáš Groň

ředitel společnosti Veolia Energie pro východní Moravu

„Po reakci s močovinou se rozloží oxidy dusíku na jednotlivé molekuly dusíku a vody, čímž dochází k dalšímu snížení emisí oxidů dusíku. Součástí technologie jsou zásobní nádrže močoviny a dopravní a dávkovací zařízení k jednotlivým kotlům,“ uvedla za Veolii Jana Dronská.

Teplárna svůj provoz také odsířila, a to například instalací nového tkaninového filtru. Splňuje tak limit pro oxid siřičitý, který činí 250 miligramů na metr krychlový (dříve 1700 miligramů). Na ekologická opatření firmě přispěly dotace.

Společnost Veolia Energie ČR loni vytvořila zisk 321,9 milionu korun, což je o 75,6 procenta méně než v roce 2015, a tržby 7,55 miliardy korun, o rok dříve byly o 4,6 procenta vyšší. Do další modernizace a rekonstrukce svých energetických zařízení skupina Veolia Energie loni investovala v České republice přes 600 milionů korun.