Zderaz pozve návštěvníky do chudinských světnic vytesaných do skal

Vesnička Zderaz na Chrudimsku zpřístupní veřejnosti dvě skalní obydlí, která si ve zdejších pískovcových svazích už před třicetiletou válkou vyhloubila chudina pracující na okolních statcích. Už dnes jsou návštěvníkům přístupné tři takovéto objekty a po otevření dalších dvou má vzniknout turistický okruh ilustrující krušný život nemajetných lidí v raném novověku.

Video Události v regionech (Praha)
video

Reportáž: Zderaz zpřístupní skalní obydlí

Nemajetní lidé se usadili ve Zderazi na počátku vlády Habsburků nad českými zeměmi ve druhé polovině šestnáctého století. Přístřeší našli ve skalních komorách, které si vyhloubili ve zdejších pískovcových svazích, a pracovali na okolních statcích nebo na nedalekém panství Nové Hrady.

Prameny uvádějí, že za třicetileté války bylo ve Zderazi takovýchto skalních světnic čtyřiapadesát. „V obydlí byla stabilní teplota deset stupňů a vysoká vlhkost. Rodiny byly početné, uvádí se, že v jednom obydlí žilo deset až dvanáct lidí,“ doplňuje průvodce Josef Raba.

Sklepení navíc zřejmě nesloužila pouze k bydlení; podle ústní tradice jeden ze sklepů (dnes již neexistující) využívali k tajným obřadům adamité, reformovaní evangelíci, a tančili kolem vytesaného pískovcového sloupu.

Skalní obydlí ve Zderazi
Zdroj: ČTK
Autor: Josef Vostárek

Okruh pěti zastávek

Do současnosti se raritních příbytků dochovalo sedmadvacet, z toho šest jich je na obecních pozemcích a návštěvníkům jsou v současnosti přístupné tři. V prvním uvidí fotografie dochovaných pískovcových sklípků, druhé obydlí je vybavené dobovou postelí, kamny, nádobím či nářadím. Loni se obci s pomocí dobrovolníků a příspěvku od kraje podařilo otevřít ještě jeden sklípek. Je sice prázdný, ale unikátní je sám o sobě.

„Nadšenci ho začali odkrývat lopatami a krumpáči, povolali jsme techniku, práce se tím uspíšily. Jedna třetina sklípku je vysekaná z písku, i podesty jsou pískové. Klenbu ale tvoří opuka, je to jediný sklípek, který je takhle dělaný,“ řekl starosta František Zavoral.

Nově by se měla turistická atrakce rozšířit o další dvě skalní obydlí, a vznikne tak menší turistický okruh pěti zastávek. „Ve stráni jsou dva sklípky, které můžeme zpřístupnit. Udělá se k nim přístupová cesta, vyčistí se,“ doplnil starosta. Alespoň jeden upravený sklípek by turisté mohli vidět už příští rok. Obec by v něm mohla prezentovat výrobu cementu, kterému se místní lidé hodně věnovali.