Vědci a lektoři hovoří o unikátní spolupráci: Akademie věd vyškolí olomoucké doktorandy

Univerzita Palackého a Akademie věd ČR spolu tento pátek uzavírají smlouvu, která se týká spolupráce na doktorských studijních programech. „Je to naprosto přelomová dohoda, která by se měla odrazit na vyšší kvalitě doktorské práce,“ řekl rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.

Video Doktorandi mají mít kvalitnější studia
video

Doktorandi mají mít kvalitnější studia

„Pro nás má význam i v tom, že budeme nyní moci lépe motivovat ty nejlepší doktorandy, aby zůstávali dál ve vědě. Bohužel naše zkušenost je taková, že často odcházejí do soukromého sektoru,“ uvedla předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Jde o první dohodu s vysokou školou podle novelizovaného vysokoškolského zákona, která se týká doktorského studia, a má tak zásadní význam pro další sbližování akademické a univerzitní sféry. Na ni vzápětí naváže další - tentokráte mezi Ústavem dějin umění AV ČR a Filozofickou fakultou UP, která propojí doktorandy z obou institucí v oblasti kunsthistorie.

K dohodě se v budoucnu mohly připojit i další univerzity, Akademie věd nyní jedná i s Univerzitou Karlovou.

„Jako relativně malá země bychom měli ve vlastním zájmu koncentrovat výzkumné kapacity a zvyšovat tak kvalitu vědy. Zároveň bych velice rád naši spolupráci rozšířil i na jiné vědní oblasti. Budeme o tom s paní předsedkyní diskutovat v průběhu podzimu.“

Jaroslav Miller

rektor Univerzity Palackého

Od dohody si její signatáři slibují především jasnější vymezení pravomocí. Například pracovníci Akademie věd budou nově moci zasahovat do výběrového řízení a průběžného hodnocení jednotlivých doktorandů – budou mít zastoupení v takzvaných oborových radách. A jména akademických školitelů se také objeví na závěrečných diplomech.

Spolupráci prohloubí i v oblasti historie

Dalším přínosem bude také větší využití laboratoří a dalších prostor, které Akademie věd sice doktorandům mohla poskytovat i v současnosti, ale bez oficiálního rámce.

Dohody si pochvaluje také členka Akademické rady AV ČR, kunsthistorička Taťána Petrasová z Ústavu dějin umění. „Doktorandi jsou sůl výzkumu, jeho živá voda. A já jsem moc ráda, že na jejich přípravě se nyní budou podílet vynikající vědci z obou stran, tedy jak z akademické, tak z univerzitní oblasti. To byla dosud největší vada systému,“ sdělila.

Nová forma spolupráce umožňuje i preciznější vymezení témat, na kterých budou pracoviště spolupracovat.

„My jsme jako historici umění měli s Univerzitou Palackého výbornou spolupráci i dosud, zejména pokud jde o barokní nástěnné malby, připravovali jsme i knižní publikace. Nicméně když jsme teď zvažovali, jak by se naše spolupráce mohla ještě více prohloubit, tak jsme zjistili, že naši kolegové z Olomouce by rádi posílili výzkum středověku a také výzkum 19. a 20. století,“ vysvětlila kunsthistorička.