Ústavní soud proti pojišťovnám. Lidé mají nárok na plnou náhradu ceny zrušeného zájezdu

Lidé mají v případě krachu cestovky nárok na plnou náhradu od pojišťovny, potvrdil znovu Ústavní soud. Sjednaný limit plnění na to nemá vliv.

„ÚS stojí na pozici, že klientům náleží veškeré plnění, které cestovní kanceláři zaplatili. Vyplývá to z vysoké ochrany jejich postavení jako spotřebitelů a vyplývá to také z výkladu práva evropského i vnitrostátního,“ řekla soudkyně zpravodajka Milada Tomková.

Čtyři lidé, kteří poslali stížnost na jednání pojišťovny, si objednali u cestovní kanceláře Globaltour zájezd do Turecka, jako zálohu zaplatili 50 procent ceny. Kvůli úpadku kanceláře se zájezd neuskutečnil. Pojišťovna pak klientům nahradila jen 5,4 procenta ze zaplacené zálohy s odůvodněním, že nemůže krýt škody nad limit pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Video Zprávy v 16
video

Ústavní soud se zastal klientů cestovních kanceláří

Zákazníci se pak domáhali plné náhrady prostřednictvím žaloby. Obvodní soud pro Prahu 8 žalobě vyhověl.

Pojišťovna zaplatila jenom menší část

Městský soud v Praze ovšem rozhodnutí změnil a žalobu zamítl. Z vnitrostátní úpravy prý nelze vyvodit povinnost pojišťovny poskytnout klientům cestovní kanceláře náhradu nad rámec sjednané pojistné částky.

Verdikt městského soudu ale není v souladu s dlouhodobým postojem Ústavního soudu, který loni i předloni konstatoval, že klienti cestovní kanceláře v úpadku mají nárok na plnou náhradu peněz vynaložených za neuskutečněný zájezd.

Ústavní soudci už rozhodli ve prospěch klientů několikrát

Od 1. ledna loňského roku platí novela zákona, která klade vyšší nároky na smlouvy o pojištění cestovních kanceláří proti úpadku, a vedla tak ke zvýšení sjednávaných limitů. Podle ústavních soudců z důvodové zprávy k novele plyne, že záměrem zákonodárců bylo od počátku – tedy i v minulosti – to, aby zákazníci cestovní kanceláře v případě jejího úpadku dostali skrze pojišťovnu vše, co zaplatili.

Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek ČTK řekl, že cestovní kancelář má ze zákona povinnost udržovat dostatečný pojistný limit, který se odvíjí od celkové částky prodaných zájezdů. „V případě zvýšení prodeje zájezdů je tak CK povinná vyjednat úpravu limitu. Je tedy otázka, zda mají být pojišťovny odpovědny za to, že několik kanceláří v průběhu trvání pojištění neaktualizovalo dostatečně pojistný limit,“ uvedl.

video Při krachu cestovky pojištění v plné výši, rozhodli poslanci
Video Při krachu cestovky pojištění v plné výši
video

Při krachu cestovky pojištění v plné výši, rozhodli poslanci

video Zkrachovala CK Marine Tour, v zahraničí má 700 klientů
Video Události
video

Zkrachovala CK Marine Tour, v zahraničí má 700 klientů

Jde o další rozhodnutí soudu ve prospěch klientů zkrachovalých cestovních kanceláří. Už loni ústavní soudci potvrdili, že pokud cestovní kancelář skončí v úpadku, mají pojišťovny povinnost hradit klientům plnou cenu zájezdu.

„Pojišťovny tomu musí přizpůsobit také svoji pojistnou činnost. To znamená, že pokud uzavírá smlouvu s cestovní kanceláří, má také přístup do jejího účetnictví. Může pak zjistit, jestli cestovní kancelář je či není schopná hradit své závazky, eventuálně v jakém je stavu. Klient takovou možnost nemá,“ popsal ústavní soudce Jan Fenyk.