Raabovy doly

Už toto léto chtějí zpřístupnit turistům unikát: Důl na břidlici, ze které je i střecha Národního divadla

Už o nadcházejících prázdninách by se do břilicových dolů v Zálužném na Opavsku mohli podívat první turisté. Pokud by se to jejich provozovatelům podařilo, byli by s takovou atrakcí vůbec první v zemi.

 

„Prostory nejsou příliš velké, skupiny budou mít do dvanácti osob,“ poznamenal Petr Zahnaš, místopředseda spolku Zálužné, který lokalitu velmi dobře zná a pomáhal zde také projektovat naučnou stezku Dědictví břidlice. 

V okolí stezky aktuálně najdeme čtrnáct bývalých štol. V celém regionu jich je k šedesáti.

Video Turistům otevřou břidlicový důl
video

Turistům otevřou břidlicový důl

Břidlicové doly zde otevřel starotěchanovický občan Johann Raab. Potok Horník protékající údolím zvaným Hornigsgrund i proto získal na konci 19. a v první polovině 20. století českoněmecký název „Hornigsbach“ – Hornický potok.

Štoly Raabových břidlicových dolů se dodnes ve dvou, místy i ve třech patrech, v pravidelných rozestupech zavrtávají do svahu údolí potoka Horníku.

Schéma Raabových dolů
Zdroj: www.vitkov.info

Při práci v dolech na Vítkovsku se nezřídka stávalo, že částečně z neznalosti a také z neopatrnosti docházelo k neštěstím. Následkem bývala zranění, ale i obětí na životech. V období let 1873–1888, kdy probíhala těžba, zahynulo ve zdejších dolech šest horníků.

Po ukončení těžby zůstalo ložisko nevytěžené a nerost zde leží dodnes. „Zdejší břidlice tvoří například střechu Národního divadla, vyvážela se do celého světa,“ poznamenala redaktorka České televize Markéta Radová.