Zřícený dům v Ústí má získat muž, kterého hledá slovenská policie

Dům v ústecké čtvrti Předlice, který se v polovině března částečně zřítil, mění majitele. Podle primátorky Věry Nechybové ho má získat Košičan, který je na Slovensku celostátně hledaný. Stávajícímu vlastníkovi Robertu Marečkovi město vytýká, že se tak chce zbavit odpovědnosti za havarijní budovu. On sám to odmítá.

Zřícená stěna domu v ústeckých Předlicích
Zdroj: ČTK Autor: Libor Zavoral

Část domu v Marxově ulici se zřítila v březnu a statik rozhodl o jeho stržení. Lhůta pro demolici stanovená stavebním úřadem vyprší 30. června. V mezičase probíhá i změna vlastníka; podle veřejně dostupných informací je vklad nového majitele už na katastru nemovitostí.

„Jedná se o člověka, který je celostátně hledaný slovenskou policií, který je trvalým bydlištěm hlášen v Košicích. Tohoto nového vlastníka se nám zatím nepodařilo kontaktovat,“ řekla primátorka Nechybová. „Máme zato, že vlastník se vyhýbá povinnosti, považuji to za nehorázný podvod, oklamání vedení města,“ dodala s tím, že měl Robert Mareček slíbil, že dům odstraní.

Mareček se proti interpretaci města ostře ohradil. „Dům jsem prodal zájemci, který se ozval na inzerát. Přistoupil jsem k tomu až poté, co město zamítlo můj návrh, že mu dům daruji. Tomu také odpovídala cena, která byla 10 000 korun,“ řekl. Na demolici podle svých slov nemá peníze.

Nechybová tvrdí, že žádná oficiální nabídka na darování domu na radnici nepřišla. „Ta nabídka nepřišla písemně, toto zaznělo jen na ústním jednání. My jsme si vyjasnili postupy, termíny a lhůty. Kdyby to mělo projednávat zastupitelstvo 21. června, tak se to nestihne zprocesovat,“ řekla Nechybová.

Zřícený bytový dům v Předlicích
Zdroj: ČTK
Autor: Libor Zavoral

Má Mareček peníze?

ČTK má k dispozici dopis, který Mareček primátorce adresoval 20. března, dva týdny před dubnovým jednáním zastupitelů. Píše v něm i to, že na demolici nemá prostředky. „Proto bych si vás, členy rady a zastupitele dovolil požádat o zvážení nabídky darování dotčené poškozené nemovitosti městu. Dle mně dostupných informací by město případně mohlo čerpat na demolici objektů, jež má ve svém vlastnictví, dotace MMR, a věřím, že pozemek by byl dále pro město přínosný,“ napsal Mareček vedení města. Rada ani zastupitelstvo možnost nabytí domu do majetku města neprojednaly.

O týden později s primátorkou jednal osobně. „Dovolím si pochybovat o majetkových poměrech pana Marečka. Z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé, že disponuje i dalšími nemovitostmi. Takže neumím posoudit jeho žádost z hlediska, že nemá dostatek prostředků,“ řekla Nechybová. Radnice se snažila zamezit převodu domu na nového majitele. Soud předběžné opatření zamítl.

Dům půjde k zemi tak jako tak, říká primátorka

Pokud nový vlastník nedodrží termín stanovený stavebním úřadem a nenechá do konce června dům zbourat, udělá to podle Nechybové město. „Budeme muset vypsat výběrové řízení na demolici této budovy, ze kterého vyplyne částka, která bude muset být vynaložena na odstranění a následnou sanaci odpadu,“ dodala primátorka.

V minulosti už radnice dala zbourat na vlastní náklady několik soukromých domů. Náklady vymáhá od majitelů. V letošním rozpočtu má krajské město na demolice vyčleněny tři miliony korun.