Protipovodňový val v Opavě-Vávrovicích nebude. Majitelé pozemků byli proti

V přípravě protipovodňového valu v Opavě-Vávrovicích za téměř 80 milionů korun už Povodí Odry pokračovat nebude. Nepodařilo se totiž vykoupit všechny potřebné pozemky. A to ani po více než deseti letech příprav.

Video Protipovodňová opatření na Odersku
video

Protipovodňová opatření na Odersku

„Majitelů dotčených pozemků, které se nepodařilo odkoupit, je osm. Protipovodňový val měl být dlouhý 1300 metrů,“ zjistil redaktor České televize Tomáš Indrei.

Hráz proti velké vodě měla vést kolem řeky Opavy. Povodí Odry projekt přitom řešilo od roku 2005. Podle Tomáše Indreie tak padá i dohoda s polskou stranou, řeka totiž tvoří hranici mezi touto zemí a Českem. „Povodí Odry už v projektu nechce pokračovat,“ zmínil s tím, že ochranný val nevznikl ani přesto, že velká voda ohrožuje Vávrovice a další místní části opakovaně.

Příprava protipovodňových opatření zatím pokračuje v několik desítek kilometrů vzdáleném Jeseníku nad Odrou. Ani zde ale nejsou vykoupeny všechny potřebné pozemky. Zástupci Povodí Odry zde chtějí vybudovat mimo jiné suchý poldr a upravit koryto místního potoka.

Milionová jarní povodeň

Zhruba na deset milionů korun vyčíslil zatím státní podnik Povodí Odry škody, které na jeho majetku v Moravskoslezském kraji způsobila jarní povodeň ve dnech od 27. dubna do 1. května. Generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč řekl, že hladiny toků dosáhly úrovně maximálně pětileté vody, většinou se ale pohybovaly v rozmezí jedno- až dvouleté vody. 

„Co se týká dopadů povodně na vodohospodářský majetek, tak poté, co voda opadla, jsme provedli kontrolní pochůzky, zmapovali jsme si vodní toky, většinou se jednalo o nějaké nátrže, strhané plůtky poškozené opěrné zdi.“

Jiří Pagáč

generální ředitel Povodí Odry

Na 25 místech voda dosáhla prvního stupně, na šesti druhého a na dvou místech – na Opavě v Opavě-Držkovicích a na Polančici v Ostravě-Polance nad Odrou – třetího stupně povodňové aktivity. „V předchozích letech jsme řešili spíše otázku sucha, teď se zdá, že se dostáváme do období, kdy by mohly přijít i povodně,“ řekl technický ředitel Povodí Odry Petr Březina.

Letošní povodeň podle něj byla pro region netypická. Zatímco pro kraj jsou typické spíše letní povodně s rychlým průběhem, tentokrát rozvodnění toků způsobily opakované srážky a tání sněhu, měla pomalejší vzestup a trvala déle. Březina řekl, že díky předchozím investicím podniku se voda nerozlila a neohrozila zástavbu na řadě dalších míst, například na Porubce v ostravských čtvrtích Svinov a Poruba nebo na Bílovce ve Velkých Albrechticích na Novojičínsku.

V přípravě další regulace toků

Na dalších místech podnik úpravy připravuje, například na Polančici a jejích přítocích Rakovci a Mexickém potoku. Protipovodňové stavby za 173 milionů korun (bez DPH) by tam měly ochránit před stoletou vodou Polanku a město Klimkovice. Bude se jednat o úpravu toku a vybudování dvou suchých nádrží.

Další protipovodňová opatření se týkají řeky Petrůvky. Půjde o výstavbu sypané zemní hráze kolem toku či výstavbu hrází kolem odvodňovacího příkopu odvádějícího vodu z rybníků. Úpravy přijdou bez DPH na více než 50 milionů korun a mají ochránit místní část Petrovic u Karviné Závadu.

„Máme hotovou dokumentaci pro územní řízení. Tím, že touto úpravou budeme ovlivňovat polské území, tak jsme začali jednat i s polskou stranou. Připravujeme si návrh smlouvy, kterou pak budeme chtít uzavírat s polskými občany. Bude se jednat o jednorázovou úplatu, která se bude týkat toho, že jim budeme kompenzovat potenciální rozlití Petrůvky na jejich území,“ řekl investiční ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak. Kolik Povodí Polákům zaplatí, by mělo být zřejmé po vypracování posudku polským znalcem.

Zástupci podniku připomněli, že ochranu obcí a měst na řece Opavě zajistí až výstavba přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku. Pro tu se zpracovává dokumentace pro územní řízení.