Zahradní domek v Jilemnici skrýval středověkou hrobku Valdštejnů

Archeologům se při průzkumu zámeckého areálu ve východočeské Jilemnici podařil nebývalý objev. Už loni našli ve zdejším zahradním domku pozůstatky kostela svaté Alžběty, svatostánek nyní odhalil i hrobky významných rodů české renesance: Valdštejnů a Harantů z Polžic a Bezdružic.

Video Události v regionech (Praha)
video

Reportáž: Odhalená středověká hrobka Valdštejnů

Gotický alžbětinský kostel zanikl při požáru v roce 1788 a jeho zdivo místní většinově použili ke stavbě školy; v jejích základech se našel i jeden z náhrobních kamenů. Část zdiva ale zůstala v zahradním domku, který vyrostl na místě svatostánku, a dodnes je v něm patrný zazděný výklenek, někdejší schody na kazatelnu.

Při pokračujícím archeologickém průzkumu objektu se pak týmu vědců podařil nečekaný objev. V někdejším presbytáři, nejposvátnějším místě kostela, nalezly tři hroby ze 14. století a vzhledem k exkluzivnímu místu uložení ostatků se dá podle historiků usuzovat, že jde o tehdejší vlastníky panství – Valdštejny.

Jaký konkrétní zástupce rodu je ale v bývalém kostele uložen k věčnému odpočinku, archeologové kvůli absenci písemných záznamů nevědí. Odborníci se navíc domnívali, že jediným původním pohřebním místem Valdštejnů byl kostel Nejsvětější trojice v nedalekých Horních Štěpanicích, proto byl nález velkým překvapením.

Nová expozice

„V této chvíli se ostatky překryjí, my rozebereme část násypu a následně dojde k jejich exhumaci,“ popisuje další postup po odhalení koster kurátor sbírkových fondů archeologie Muzea Českého Ráje v Turnově Jan Prostředník. Ostatky jilemnických Valdštejnů budou převezeny do Prahy, kde je prozkoumají antropologové. Později je pietně uloží na místo, kde byly objeveny.

Kromě nich skrývá zahradní domek v Jilemnici také hrobku ze 17. století patřící rodu Harantů z Polžic a Bezdružic. Jména obou šlechtických dynastií se v českých zemích potkala v prvních letech třicetileté války zkraje sedmnáctého století – jenže zatímco Albrecht z Valdštejna povýšil na uznávaného vojevůdce a jednoho z nejmocnějších mužů střední Evropy (až do zavraždění v Chebu), cestovatel Kryštof Harant skončil na popravišti na Staroměstském náměstí při exekuci českých pánů.

Novým objevům hodlá Jilemnice věnovat celou expozici. Podívat se na ostatky Valdštejnů, jejich náhrobky, ale i původní vybavení kaple zaniklého kostela Sv. Alžběty budou moct návštěvníci expozice pravděpodobně už letos; hroby pod podlahou budou pietním způsobem připomenuty. „Je to teď to turistické lákadlo. Nejen pro Liberecký kraj, ale myslím si, pro naši celou republiku,“ říká jilemnická starostka Jana Čechová.