Ostravští vědci vyrábějí nejpevnější slitinu titanu na světě. Stane se součástí lidského těla

Vědecký tým Lenka Kunčická a Radim Kocich z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava objevili optimální postup výroby dosud známé nejpevnější slitiny titanu na světě. Ta je takzvaně biokompatibilní a v blízké budoucnosti by se mohla používat k výrobě různých implantátů využívaných ve zdravotnictví.

Lenka Kunčická a Radim Kocich zpracovávají slitinu na stroji pro rotační kování

Zdroj: ČT24 Autor: Ivana Gračková

„Implantát z dosud používaných slitin měl tloušťku minimálně čtyři milimetry. Při užití našeho postupu je možné vyrábět implantát o výrazně nižším průměru při zachování nebo dokonce ještě vylepšení mechanických vlastností,“ uvedl pedagog fakulty Radim Kocich.

Partneři z USA právě takový materiál pravděpodobně už v řádech měsíců využijí pro zlepšení vlastností zubních implantátů, například k upevnění korunek do čelistí. Produkt mají dodávat i na celosvětový trh.

„Výzkum nových biokompatibilních materiálů je velmi důležitý, protože dosud používané slitiny často nedostačují svými vlastnostmi současným potřebám medicíny, nebo některé z nich lidský organizmus špatně přijímá a ukazuje se, že některé jsou pro tělo dokonce toxické.“

Lenka Kunčická

vědecko-výzkumná pracovnice

Na vývoji biokompatibilních materiálů, tedy látek, které organismus dobře snáší, pracuje tým od roku 2013, kdy navázal na předchozí výzkum akademiků FMMI. Ti v minulosti spolupracovali například s firmou Fibra na vylepšení vlastností cévních stentů.

Výsledky ostravského univerzitního týmu v oblasti výzkumu biokompatibilních materiálů zaujaly i redakci prestižního vědeckého časopisu Progress in Materials Science. V jeho červencovém čísle tak vyjde text informující o úspěchu českých vědců.

„Časopis má Impact Factor 31 (průměrný počet citací průměrné publikace v daném vědeckém či odborném časopisu, pozn. red.), přičemž u nejprestižnějších odborných titulů světa se pohybuje mezi 30 a 40. Pro fakultu je to velká čest. Za více než stoletou historii časopisu je to teprve pošesté, co v něm publikují čeští vědci, a poprvé se v něm představují akademici z Technické univerzity Ostrava,“ doplnila proděkanka FMMI Adéla Macháčková.